teorie sociální práce

Adler, Jung, Frankl (vůle po smyslu), Bolwby. (teorie vazby - attachement). • Význam dětství a raných vztahů, emoce a nevědomé faktory ...

Kognitivně-behaviorální teorie. Zahrnují koncepty a techniky: •behaviorismu. •teorie sociálního učení. •akční terapie. •funkční školy v sociální práci.

Terénna sociálna práca a jej význam pri práci s drogovo závislými osobami ... Klíčová slova: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sociální práce.

Ústav sociální práce FF UHK zve na XVI. ročník mezinárodní vědecké konference. Ve čtvrtek 12. 9. a pátek 13. 9. 2019. UHK, budova A, Hradecká 1227.

Zahrnují sem i „nápravnou“, resocializační pedagogiku. 2 Paradigmata sociální pedagogiky a sociální práce. Pojem paradigma není pojímán jednoznačně. Přijmeme-li ...

Definování disciplíny, její zaměření, vztah k jiným disciplínám, teoretické ukotvení a představitelé. 3. Lidskost jako jeden z cílů filozofie výchovy. Výchova k ...

Sociální pedagogika jako věda o sociálních aspektech výchovy. Základní zaměření sociálně výchovné činnosti. Výchovné aspekty a specifika sociální činnosti.

Mgr. Petra Skuhrová. 50. Úvod/Sociální práce v občanské poradně. 51. Principy občanského poradenství. 52. Role pracovníka občanské poradny. 53. Kazuistika.

Ústav sociální práce FF UHK ... a přínos práce do praxe. ... Hodnocení přínosu práce pro praxi sociální práce či sociální politiky:.

7 нояб. 2018 г. ... Sociální pracovníci, kteří pro přímou práci s klienty s duševním onemocněním mají absolvovaný psychoterapeutický výcvik,vedou sociálního.

Oproti jiným klasickým médiím lze na nich díky technologii Web 2.0 dosáhnout obousměrné interaktivní komunikace. Například Přikrylová.

Andragogika je součástí pedagogiky, obě vědy se navzájem ... Vše, co umožňuje vliv, např. peníze, postavení, síla, schopnosti je vnímáno jako lepší, než.

21 апр. 2017 г. ... Spolupráce s uživatelkami a uživateli drog z pohledu sociální práce . . . . . . . . . . . . . 9. Kazuistika sociálního pracovníka v ...

b. základní psychologické disciplíny c. aplikované psychologické vědy. Otázka 8. Společenské role jsou dány: a. očekáváním společnosti a způsoby jednání ...

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0213-4.

Osobnost v psychologii chápeme jako: ... a. společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků ... b. základní psychologické disciplíny.

c. speciální psychologické disciplíny. Otázka 5. Komunismus chápeme jako: a. kritiku kapitalismu založenou na myšlence sociální rovnosti a beztřídní ...

Asociace vzdělavatelů v sociální práci: a. definuje tzv. Minimální standard vzdělávání v sociální práci b. je organizace, ve které se musí sdružovat všichni ...

23 авг. 2017 г. ... Praha: Sociologické naklad,. 1997. HROZENSKÁ, M. a kol. Sociální práce so staršími ľuďmi. Martin: Osveta, 2008. MATOUŠEK, O. Základy sociální ...

30 авг. 2020 г. ... ve významu synonyma slova „společenský“, kdy popisuje jev, ... pracovníci sumarizují aktuální problémy a trendy (práce s rodinou, supervize, ...

Aktuální teorie sociální práce byly podány v již zmíněných Základech sociální práce (Matoušek a kol., 2001), kde je nastíněn i vývoj oboru ve světě a u nás.

Katedra sociální práce FSS OU ... KAM/1SZK5 - Psychologie. Termín 12.-16.6.2017 ... závěrečné zkoušky určuje Katedra sociální práce, seznam bude zveřejněn.

31 дек. 2017 г. ... Individuální metody sociální práce se seniory lze diferencovat na terénní práci v přirozeném prostředí seniora, nebo na sociální práci v ...

Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2008. Navrátil, P. Úvod do teorií a metod sociální práce. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000.

Ochranná funkce je historicky nejstarší, tvoří tradiční a stabilní prvek sociální politiky a kterou je třeba neustále posilovat. 20. 19 Krebs, V. Sociální ...

S komunitní prací souvisí komunitní přístup, který akcentuje spolupráci tří ... Mezi antiopresivní přístupy se zařazuje větší množství různých směrů v ...

množinou všech objektů sdílejících všechny atributy z množiny B a naopak, ... vidět například na domech (čísla popisná) či autech (registrační značky).

2007 - Vítězem Extraligy se stal klub Habešovna Gladiators, ... V roce 2007 získaly při své premiérové účasti na MS v hokejbalu bronzové.

a. dokument stanovující základní principy etického chování. ... Autorem práce "Protestantská etika a duch kapitalismu" je: a. Max Weber b. Karel Marx.

Jeho cílem je získání názorů populace na kladné a záporné stránky sociální komunikace prostřednictvím internetu, v souvislosti s informační společností a ...

Katedra sociální práce FSS OU ... KAM/2SZK5 - Psychologie. Termín 12.-16.6.2017 ... závěrečné zkoušky určuje Katedra sociální práce, seznam bude zveřejněn.

interkulturní kompetence a etika. • základy krizové intervence a psychohygieny. • základy komunitní práce. • občanská společnost.

Tento dokument začíná definicí sociální práce, kterou IFSW přijala na valné hromadě v Montrealu v Kanadě v červenci 2000, a potom společně s IASSW v Kodani ...

2 мар. 2018 г. ... znalost základní charakteristiky oběti domácího násilí (ženy, děti, senioři, zdravotně postižení); ... syndrom týrané ženy, syndrom oběti,.

Zdislavy jako vybraná sociální služba domov pro seniory . ... Zřizovatelem sociální sluţby domov pro seniory je Obec Červená Voda, ředitelem.

vyměřovacího základu, dále jen DVZ pro stanovení nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství. Pokud lze k datu narození dítěte přinejmenším jednomu rodiči ...

3.2 Škola hrou . ... Jan Amos Komenský je velkou osobností českého národa a v 17. století také jeden ... Dále zde vzniklo dílo „Škola hrou“. Z něho.

míru zotavení a zároveň také upozornila na možnost přechodu ke kontrolovanému pití: 75 ... a nikdy nekončícím analýzám příčin, a tím pádem hrozí nečinnost.

Neziskové organizace mnohdy očekávají, že bude stratégem, manažerem fundraisingu, výkonnou síla pro realizaci a pečlivým úředníkem. V zahraničí je fundraiser ...

přpadové práce (poradenstv, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupi ... kniha navazuje, byla sociáln práce definována následovně:.

1 мар. 2017 г. ... několika dětí byl americký psychiatr Leo Kanner (THOROVÁ, 2006). ... Poruchy autistického spektra jsou považovány za vrozené a.

Cílem diplomové práce bylo zmapovat metody a techniky sociální práce, které sociální pracovnice při své ... MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce.

Test základů společenských věd. Hladík, J.Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod : Fragment, 1996.ISBN 80-7200-044-6. 1. Psychologie je věda:.

Třetí oddíl je věnován popisu sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním, čtvrtý přibližuje organizaci psychiatrické péče v České republice, pátý se ...

integrálu, Newtonovu definici určitého integrálu, metodu per partes pro určitý ... Určitý integrál je obsah plochy, která je mezi osou x a křivkou funkce.

Vlastní materiály zveřejňované a aktualizované průběžně v LMS Moodle CARITAS –. VOŠs Olomouc. Doporučená literatura: ... Bonifatius-Druckerei, 1986.

Cílem této studie je analyzovat, co absolventi SŠ s maturitou, studenti ... Když jsem se tedy hlásila na VŠ, měla jsem v plánu studovat psychologii a.

Systemický přístup je současným trendem nejen v ... Systémový přístup je spojován s rodinnou terapií ... Zásady systemické terapie.

The practical part is characterized by the towns of Varnsdorf and Rumburk. This section ... ruch, wellness, Polygrafie, Poštovní a doručovatelské služby, ...

27 мар. 2014 г. ... MUSIL, L In MATOUŠEK, O. Encyklopedie sociální práce. s. 506 – 509. ... http://www.mpsv.cz/files/clanky/17207/profesni_zakon.pdf. 10 Srov.

Dále bych podle Doležala a Matouška (Encyklopedie sociální práce, 2013) upřesnila ... http://www.mpsv.cz/files/clanky/23241/4ssp.pdf).

Matouška a věnované základům sociální práce včetně její historie i současnosti, jejím metodám a řízení i problematice sociálních služeb.13 Definice základních ...

2004] [on-line]. MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace ...

Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z. ú. 40. 9.5.1Terapeutická komunita Kaleidoskop. 40. 9.5.2Ambulance Kaleidoskop. 42. 9.5.3DBT centrum.

Současné pojetí individuální sociální práce. Po jejím prostudování byste měli být schopni: • Vysvětlit pojem metoda sociální práce, typ intervence. • Zařadit ...

sexuálním zneužíváním dětí (dále jen PPPSZD). Práce je zpracována na zakázku OSPOD. Náchod a vychází z aktuálních potřeb sociální práce v této lokalitě.

19 мая 2021 г. ... Právní a etický rámec pro standard psychologie v sociální práci tvoří rovnost lidí v důstojnosti a právech a další důrazy českého právního a ...

31 авг. 2018 г. ... projektu Kompetence sociálních pracovníků – východisko kvalitní ... OSPOD a sociální pracovníky obcí s účastí českých i zahraničních.

d) Značka označuje zóny splňující pravidla možnosti přístupu veřejně ... bezbariérového přístupu pro osoby s postižením ... b) Antiopresivní přístup.

Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce. ... infekční, dětská a kožní klinika, urologie, rehabilitace, neurologie, neurochirurgie,.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.