surrealismus literatura

Znaky poetismu. • založen na hře, rozumem nekontrolovatelné řadě volných asociací. • hravost. • sklon k parodii a zlehčování. • záliba v exotice.

Surrealismus se snaží o to, aby dialek- ... Surrealismus staví do popředí paranoicko-kritickou metodu, ... všudy za lež, jíž je literatura sy-.

16 мая 2013 г. ... surrealismu (podobné znaky můžeme nalézt například již u Hieronyma Bosche), ale surrealismus jako první na jejich zachycování při ...

Surrealistické znaky můžeme spatřit také ve filmových realizacích Ludvíka Švába, Jana Daňhela a dalších. Vliv surrealismu na divadlo byl spíše nepřímý. Některé ...

Psychologický slovník. Praha : Portál, 2004. 774 s. ISBN. 80-7178-303-X. HORÁČEK, J. 1998. Základy psychológie pre manažérov. Žilina : FŠI ŽU v Žiline, ...

2. Humanismus a renesance v anglické literatuře. 3. Vznik a vývoj anglického divadla do ... Vývojové tendence v britské poezii první poloviny 20. století.

KOMENSKÝ, J. A. 1992. Škola hrou. In PŠENÁK, J. et al. Výber z potockých spisov a rečí Jana Amosa Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 253-261.

Gombrich, E. H., Příběh umění, Praha 1992. Huyghe, R.et al., Umění nové doby, Praha 1974 (Larousse –Umění a lidstvo). Janson, H. W., Ninetheenth-Century ...

30 мая 2017 г. ... C.P.ESTÉS: ŽENY, KTERÉ BĚHALY S VLKY. Pragma, Praha 1999. R.FULGHUM: KNIHA NEJEN O DUŠI. Odeon, Praha 1996. R. GALLI: ZACHRÁNIT JEFFRIHO.

ŠKOLA MALÉHO STROMU. Dojemné vyprávění ze života indiánského chlapce z kmene Čerokíů vyrůstajícího u babičky s dědou v horách. MIKAEL OLLIVIER.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 2. aktual. vyd. Praha: Grada, 2016. Pedagogika. (Grada).

13 дек. 2013 г. ... ANTICKÁ LITERATURA. = literatura starověkého Řecka a Říma. Řecká literatura (i celá kultura) je původní, Římané ji převzali a tvořivě ji ...

S počítačem nejen k maturitě: 1. díl, 7. vydání. Kralice na. Hané : Computer Media, 2009. ISBN 80-86686-60-4. (*D). NEUGEBAUER, Tomáš.

Antická literatura. Základ evropské literatury. Znát teorii. Řecko. Prehistorické 12. - 9. stol., archaické 8. - 6., klasické 5. - 4.,helénistické 3.

na základě regionálního hlediska ji tradičně rozdělujeme na literaturu řeckou a literaturu římskou. 2. Řecká literatura. - řecká literatura navazuje na ...

Zdeněk Helus Helus. SPN. 34. Zlozvyky v dětském věku. Prof.Mudr. Z.Brukner. SZN. 35. Žárlivost a co s ní. Catherine Dolto. Portál. Logopedické knihy.

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 2. vydání, 2016. Vydal: TAKTIK International, spol. s. r. o., P. O. Box 326, Jindřišská 14, ...

Vzniká Svaz československých spisovatelů. Jediným přípustným směrem v literatuře se stává socialistický realismus. Končí většina prvorepublikových ...

Kapesní průvodce zdravotní sestry. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 568 s. ISBN 80-247-. 0242-8.

23 мар. 2017 г. ... Kundera, i když ještě v nedávno vydaném románu Benoît Duteurtre Holčička a cigareta se svět řídí patetickým heslem „vše pro dítě”.

Mlčanie jahniat. Thomas Harris. Mníchov a okolie. Radmil Tomášek. Modelárska Abeceda. František Jungmann. Modré vlny. Vladimír Mináč. Modré vlny.

SEVERSKÁ LITERATURA www.kjm.cz | www.facebook.com/kjmbrno. NE. NE. NE. NE. NE. NE. CHCI ROMÁN. CHCI SEVERSKOU KRIMI. MůJ IDEÁLNí VYŚETřOVATEL JE.

5. Když se Romeo poprvé setkal s Julií, věděl, že je Kapuletová? 6. Povězte svými slovy, proč chtěla Julie vzít zpět své vyznání lásky a proč žádala Romeovo ...

Modrý a rudý, modrý bdí; dále jen od hradu, dále! Často tak stávají tváří v tvář poddaní jednoho krále. Přiletěli adjutanti meldovat, že už zase rebellanti.

BAROKNÍ LITERATURA. - 2.pol. 16.stol. – 18.stol. - ovlivněno společenskými události – třicetileté válka, nejistota ve společnosti.

Vejce a já (1947, překlad Leopold Havlík), ERICH MARIA REMARQUE: Brána vítěz- ství (1948, překlad Zorka Chrastinová-Dandová), MARCIA DAVENPORTOVÁ: Údo-.

BARTŮNĚK, D.: Kniha her a činností v klubovně i venku. 1. vyd. Praha: Portál 2002. ISBN 80-7178-618-7. DOLEŽALOVÁ, E., KUČEROVÁ, A.: Hry v přírodě a s ...

Literatura pro děti zahrnuje literární texty mnoha forem i žánrů (próza, poezie i ... Zjišťuje, že noviny či encyklopedie mají svůj účel, jak se v textu.

NEZVAL, V. Edison: báseň o pěti zpěvech s doslovem. Praha: Fr. Borový,. 1940. 65 s. České básně. Sv. 44. Ve školní knihovně 1 ks. DYK, V. Krysař.

starověká antická literatura představuje základ všech evropských literatur. - na základě regionálního hlediska ji tradičně rozdělujeme na literaturu řeckou ...

Antická literatura a její dědictví. Epos a tragédie. Řecká literatura. Archaické období. Už nejstarší řecké literární památky, homérské eposy, ...

Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, 2017 ISBN: 978-80-7552-306-8. Somatologie - Učebnice pro střední zdravotnické školy. Markéta Křivánková, Milena Hradová.

Moderna Plus: Literatura. Material do Professor. Livro-texto: Literatura (volume único) de Maria Luiza Abaurre e Marcela Pontara. Caixa Literatura (4 itens).

RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ . ... Která skupina slov nejlépe vystihuje znaky ... STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. 42. 2. V jednom z úryvků je odkaz na člověka, ...

8 сент. 2013 г. ... FRANCOIS VILLON. DÍLO: ODKAZ – MALÝ TESTAMENT. • Osmiveršové básně. • Ironický a satirický obsah. • Rozlučka s přáteli a městem ...

uměleckých směrů a příslušných ... umělecký směr i pro další generace; ... století. - vývoj české a světové literatury od poloviny 20. století do počátku 21 ...

Učivo: Starověká literatura. Anotace (metodický list k použití ve výuce): Seznámení s literaturou starověké Babylonie a literaturou antického Řecka.

Čítanka iii. k Literatuře v kostce pro sŠ – e-kniha ... starověká Literatura . ... Literatura předkolumbovské ameriky – indiánská.

(F. Koukolík, J. Drtilová, Vzpoura deprivantů, upraveno). TEXT 2. Nástroje propagandy: Přenos. Přenos užívá obecně přijímanou autoritu (např. známou ...

Fáze národního obrození. 1. obraná - konec 18. století - počátek 19. století. 2. ofenzivní - počátek 19. století - 20. léta 19. století. 3. vrchol ...

Mimo kapitolu „Přehled vývoje literatury a časová osa“ má skriptum 3 části, je tedy ... Tento literární směr se zformoval v 50. letech 20. století, ...

proto se válečné motivy objevují i v literatuře ... V umění se rodí nové směry: • vitalismus ... Antoine de Saint – Exupéry. • /antoan de sentegziperi/.

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA - UKÁZKY. Píseň o Rolandovi. Král Karel ... se vrací do Francie. V soutěskách hlídá jeho návrat zadní voj s dvanácti.

v próze Cizinec (L´Etanger, 1942) i v esejistické knize Mýtus o Sisyfovi (Le Mythe de Sisyphe, 1942). Obě knihy byly vydány nedlouho poté, co z Alžírska, ...

uměleckého textu, dokáže text přizpůsobit věkové skupině a konkrétním činnostem; ... umělecký text adresovaný dětem a ... rozbor vybraných textů lidových.

Objev nás prostě zvedne ze židle a jedna báseň stačí. Poezie na pitevním stole ... První kolo mi půjčili kluci Jirka a Jára Žďánští. U jejich domu, vysokého.

Funkce se rozlišují až od 17.století. Literatura věcná* odborná administrativní publicistika. Literatura umělecká* kategorie: •poezie. •próza druhy: •lyrika.

(2002) Pohár od Pánaboha / Pohádka o Raškovi. Praha: HAK. (3. svazek sebraných spisů Oty Pavla). SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ. PAVEL, Ota.

Walt Whitman: Stébla trávy. Charles Baudelaire: Květy zla. Paul Verlaine: sbírka dle domluvy. Jean Arthure Rimbaud: výbor z poezie.

Literární test – Světová literatura. 2. poloviny 20. století – I. Word. Literární test je určen pro testování znalostí z tématu Světová.

rozmach přírod. a technických věd (Darwinova evoluční teorie, Pasteurovy lékařské objevy). Hlavní znaky: Naturalismus. Realismus ve výtvarném umění:.

práce, kdykoliv mohou přijít o práci. - 1. sv. válka – kdo za ni nese odpovědnost? ... http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/o-mysich-a-lidech.pdf ...

Закон у нас простой: вход — рубль, выход — два. Это означает, что вступить в организацию трудно, но выйти из нее - труднее. Теоретически для всех членов ...

ISBN 80-7013-427-5. 6. HAMPTON, J. R. EKG stručně, jasně, přehledně. 2. rozšíř. vyd. Praha: Grada. Publishing, 2005. 149 ...

Učivo: Středověká literatura. •. Anotace (metodický list k použití ve výuce): Žáci se naučí rozumět pojmům středověká literatura a její žánry.

2/ O kterém z uměleckých směrů platí následující charakteristika? ***. Snaha zachytit jediný prchavý a neopakovatelný okamžik, dojem určitého okamžiku… V ...

Jaroslav SEIFERT: Píseň o Viktorce, koncert na ostrově,. Deštník z Picadilly, Halleyova kometa,. Morový sloup, Býti básníkem.

Staroegyptská literatúra – najstaršie písomné pamiatky na svete. Kniha mŕtvych – najstaršia kniha. Sumerská literatúra – vynašli klinové písmo a koleso.

Filosoficko – politický spis, důraz klade na morálku, obhajuje republiku. Caesar. • Vojevůdce, historik, autor historické prózy. Zápisky o válce galské.

Od člověka se nyní Enkidu lišil jen svou silou a tím, že neznal závist. (V. Zamarovský, Gilgameš, upraveno). TEXT 2. Zpodstatnělé přídavné jméno má tvar ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.