skloňování podstatných jmen rodu středního

Zopakuj si: Podle vzoru město skloňujeme všechna podstatná jména rodu středního, která jsou zakončena v 1. pádě čísla jednotného na – o. Podle ...

skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzorů. Praktické činnosti: ... Mosty byly vyztuženy ocelí a železi. Slepýš tekutými lepidly tvrdý papír?

(______). Ve staré knize psali o přednostov …. (______). PÁN MUŽ HRAD. STROJ PŘEDSEDA. SOUDCE, hééč ...

skloňování podstatných jmen rodu ženského podle vzorů. Praktické činnosti: ... ocel – , oloupat cibul – , hrabe chodb – v zem – , šišky na jedl – , kynuté.

Probíháme pod kroužícími švihadl_. Hmyz ohmatává překážky tykadi_. C. Skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzory: žena, růže, píseň, kost. Vzor žena.

2. Božánek potřebuje tvou pomoc. Má za úkol naložit do vagónků podstatná jména rodu středního podle vzorů. Vagónky nadepiš vzory pro rod střední a přiřaď slova ...

Zvláštní skloňování mají jména rodu ženského typu idea (skloňují se podle vzoru žena a růže). ... Doplň do tabulky tvary všech pádů daných slov:.

Procvičuj koncovky rodu středního a pravopis vyjmenovaných slov. a) V ob___l___ roste p___r. Ve škole rýsujeme kružidl___. Pes se ukryl ve křov___.

11 мар. 2020 г. ... Trénovat text na divadlo a písničky z pohádky Lotrando a Zubejda (YouTube) ☺. o Pod dubem, za dubem ... o Nám se stalo něco překrásného.

určovat a dopisovat mluvnické kategorie podstatných jmen. Žáci s SPU nebo žáci, kteří mají větší problémy s osvojením učiva, využívají a pracují vždy.

Zdůvodní shodu přísudku s podmětem. Druh učebního materiálu: pracovní list. Klíčová slova: Koncovka, rod mužský životný ,neživotný, vzor měkký, ...

Pády a vzory rodu ženského u podstatných jmen. Page 2. doplň správně i/y: ... v ostatních koncovkách vzorů růže, píseň, kost se píše vždy -i. Page 5 ...

Vzory podstatných jmen rodu ženského ... vzor, žena, růže, píseň, kost, podstatné jméno, rod ... Přesmyčky – slož podstatná jména rodu ženského a urči vzor:.

Doplňte správné tvary plurálu (skloňování podle vz. píseň, kost). Trenér v takových bezesných (noc) ______ ... Jako předseda má široké (pravomoc) ______.

procvičí skloňování cizích vlastních jmen z oblasti světové vědy. Je určen pro 8. nebo 9. třídu. Druhou část PL je moţné pouţít jako.

8 нояб. 2020 г. ... průběžně se uč slovíčka 1. okruhu – využij bezplatnou aplikaci WordTrainer FRAUS. ○ do pátku 6. 11. vyplň 10 bodový online kvíz – bude ...

Vyber z osmisměrky podstatná jména rodu ženského a urči vzor. 5. Vymysli podstatná jména rodu středního a napiš do tabulky pod příslušný vzor.

zavili (zatvrzeli) nepřátelé po toulavých kocourech s cennými připomínkami ... šakalí štěkot rozespalí kluci starostlivý dědeček bez šedivých vlasů.

Téma hodiny: Podstatná jména rodu středního. Využití vzdělávacího materiálu: vyhledávání podstatných jmen, určování vzoru rodu středního. Ověření ve výuce.

PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO. Skloňování dle vzorů, odchylky od skloňování, duálové skloňování (oči, uši, prsa, ramena, kolena) ...

pomnožná, hromadná a látková) ... Pomnožná – mají jen tvary čísla množného, ... Látková. - tvar čísla jednotného, označují látku bez ohledu na množství.

Jsou podmětem slova OKA, UCHA, napíšeme v koncovce příčestí minulého – a (podmět je rodu středního). • Oko na punčoše uteklo. Ucho u hrnce se rozbilo. TO oko, ...

Děťátka, tento týden budeme pečlivě procvičovat získané znalosti vzorů ... Zopakuj si všechny vzory pro rod mužský – pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.

... podstatná jména ke vzorům a při skloňování se jimi řídit. Tak hurá na to. (. Vzory pro rod mužský jsou PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE.

Zařad podstatná jména rodu středního z 1. cvičení ke vzorům. MĚSTO. MOŘE. KUŘE. STAVENÍ. Doplň do koncovek podstatných jmen rodu středního i, íly, ý.

I.2 Podstatná jména látková. • tvarem čísla jednotného označují jak celek, tak i část; označují látku bez zřetele množství. ○ př.: voda mouka je.

VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.14. Anotace: Prezentace je zaměřena na dělení podstatných jmen. Obsahuje dělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní a ...

1 нояб. 2012 г. ... Některá podstatná jména mohou mít dvojí význam mohou být použita jako podstatná jména konkrétní i abstraktní. např. kování, hudba, krmení, ...

Anotace : Pracovní list je určen k prohlubování znalostí určování vzorů podstatných jmen rodu středního. Page 2. PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO – VZORY.

Podstatná jména rodu STŘEDNÍHO jaro, pohoří, pole, lvíče, období, ptáče, léto, ... rod vzor mávat křídly na území upřímné srdce štěňatům lidská obydlí ...

V němčině se setkáváme s řadou nepravidelností u tvorby tvarů plurálu – zejména u rodu mužského (r Sohn – die Söhne) a středního (s Erzeugnis – die ...

Mluvnické kategorie podstatných jmen – u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod (vzor – ten ještě neumíme). Pokud je podstatné jméno rodu mužského, ...

I2 – 2 – 27 Vzory rodu středního. 1/ Roztřiď podstatná jména rodu středního ... 2/ Doplň koncovky podstatných jmen a napiš, podle kterého vzoru se skloňují:.

Jméno Hana je také hebrejského původu, ale je možné, že se jedná o zkráceninu jména Johana. Zřejmě módní a typické pro šlechtu bylo v 17. století francouzské ...

16 апр. 2013 г. ... upozorňuje na zvláštnosti skloňování u ... koncovkou –a, skloňujeme jej podle vzoru … ... a) Vzor předseda užívá jen – ovi (př.

podle naznačených vzorů přídavných jmen tvrdých a přivlastňovacích. U víceslovných názvů navíc dané přídavné jméno podtrhnou. Cvičení usnadní a svým.

Zopakujte si skloňování základních a řadových číslovek. Jak, případně podle jakých vzorů skloňujeme následujících číslovky?

4letý obor Obchodní akademie (Sportovní management) – absolventi tohoto oboru najdou uplatnění především ... gymnastika, plavání, tenis, volejbal, karate.

Vydalo Muzeum středního Pootaví Strakonice v roce 2019. Účelový tisk pro muzea, ... Bohatý program na nádvoří zahájili tanečním vystoupením členové skupiny.

31 авг. 2019 г. ... třetí učitelé z Ústí nad Labem, ve piykem, guláš od Lucky Vlachové patří velké díky. deni kapitánem T. Hrabánkem z byl taky vynikající.

Droužetická Madona je zaručeně nejznámějším symbolem ... síni na hradě ve Strakonicích a druhou má v držení obec. Droužetice. Od originálu jsou k nepoznání.

Příloha X: Příklad přípravy na vyučovací hodinu předmětu Elektrotechnická měření pro ... cí, neboť zde chybí příprava na řešení životních problémů.

30 нояб. 2006 г. ... Výsledky Entomologických dnů 2005 – brouci (Coleoptera): ... Vyšší klasifikace, řazení taxonů a nomenklatura jsou sjednoceny převážně podle ...

Využití starých map středního a velkého měřítka pro sledování vývoje lesů ... studiích zpracovávaných Laboratoří geoinformatiky převážně pro MŽP ČR3.

pocity úzkosti a strachu, budou dětem lenlo postoj indukoval. Zde nemusí jíl samozřej mě jen o postoj ke škole, ale o obecný vztah kc světu vůbec.

27 мар. 2020 г. ... Nauč se podstatná jm. rodu mužského zařazovat k uvedeným vzorům: ... Libovolnou pastelkou podtrhni podstatná jména, která se skloňují podle ...

PAL – 25 fps, poměr stran 4:3, vertikální rozlišení 576 řádků. SECAM – 25 fps, poměr stran 4:3, ... pomocném zařízení typu vozíku, auta, jeřábu apod.

Prokládání mohou odstranit i některé programy na úpravu videa jelikož mají tyto filtry v sobě zabudované. Prokládání obrazu nepodporuje ani filmový průmysl.

30 мар. 2015 г. ... Druhou školou, kterou v práci rozebírám, je dnešní Vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola. Její historie sahá do roku ...

odborné posudky, činnosti související s archivací získaných materiálů z ČZ. Strakonice a z firmy ADIENT Strakonice (bývalé FEZKO), které se staly součástí.

Mohou souviset s výběrem partnera, dětmi, reakcí na rozvod nebo rozchod. Mohou být ... Chat: Jeroným Klimeš - Dobré ráno - Česká televize. [online].

Foto: Jana Ďurčová, Milan Kos, Marie Kotlíková, Vlastimil Král, Irena Novotná,. Kateřina Prokopcová, František Vávra, Ludmila Vilánková, Václav Zahrádka.

10 мая 2019 г. ... Předmětem diplomové práce „Strategie malého a středního podniku v oblasti e-businessu“ je provedení komplexní analýzy podniku a na jejím ...

2 Snahy o založení českého gymnázia v Uherském Hradišti . ... Uherském Hradišti do roku 1970 se zřetelem na Gymnázium Uherské Hradiště, bylo samo.

13 окт. 2015 г. ... 2Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze, M. Rettigové 4, CZ-11639 Praha 1, Česká republika.

zbroj a nejpozději od 15. století také zlatou korunku kolem ... mečem a na štítu spočíval velmistrovský klobouk, jak je patrno.

Pale Ben Restaurace 16 The Upceput ... (48 let stari) Fako svedci zim stali u odavek Mader. Kto blizo chalupulk Visene 3., a Jaw Hlamika.

Tematický okruh: vzory podstatných jmen - rod ženský. Anotace: • pracovní list slouží k podpoře a pochopení učiva o vzorech podstatných jmen rodu ženského.

často kolísání mezi vzory studna – studně. • časté užití vkladného -e- 2.pl. – žena: panen X bomb, bank (přejatá), mlh, slz. • vzor žena:.

Užití je omezeno na 3. osobu. Obě formy pasiva (opisnou a zvratnou) nelze vždy libovolně zaměňovat. Zvratná forma pasiva se užívá spíše u sloves nedokonavých ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.