prutová soustava

semenotvorné kanálky. Varlata se vyvíjejí v břišní dutině a většinou již v průběhu nitroděložního života. (nebo do 3 měsíců po narození) sestupují tříselným ...

první signální soustava – reflexy vyvolané vnímatelným signálem. (zrakovým, sluchovým, čichovým) vzhled oblíbeného jídla – tvorba slin.

Vodivé spojení kardiomyocytů (viz interkalární disky), lavinovité šíření po myokardu. • Sinusový rytmus – 60 -100. • Řízen nervově – prodloužená mícha ...

Jejich úkolem je udržet krevní zásobení ... slabá, silná longitudinální, malý ... http://fblt.cz/skripta/x-srdce-a-obeh-krve/2-krevni-obeh/ ...

14 февр. 2012 г. ... Jak nazýváme mužské pohlavní žlázy? a) nadvarlata ... d) spermie a mužské pohlavní hormony ... Zevní pohlavní orgány ženy jsou (vyberte.

Vodní hmyz – alternativní řešení dýchání. Vnější trachealní žábry. Anální trachealní žábry. Nesmáčivé chloupky na plastronu ...

SVALOVÁ SOUSTAVA. ▫ kosterní svalstvo = příčně pruhované , 640 kosterních svalů. ▫ 36 – 42 % celkové hmotnosti těla. 1. svaly podle umístění:.

Řím – Mercurius (bůh obchodu, cestování a šikovných zlodějů) ... Neptun. Mytologie: - Řecko – Posiedón (bůh moře a vodního živlu). - Řím – Neptunus (bůh vod ...

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA lékařský obor UROLOGIE ... Nemoci: ▫ záněty močových cest (bakteriální). ▫ močové kameny (srážení solí při dlouhodobém nedostatku ...

15 дек. 2011 г. ... Téma: Hormonální soustava. Druh učebního materiálu: Test. Anotace: Test je určen k ověření znalostí žáků o hormonální soustavě.

Sdružená trojfázová soustava napětí spojení zdrojů do hvězdy do trojúhelníku. vodiče od svorek U, V, W ............. fázové vodiče vodič od svorky N ..

Víš co jsou protonefridie? □ K čemu slouží malpighické trubice? □ Kteří živočichové mají nefridie? □ Co znamená pojem plaménkové buňky?

Svaly umožňují pohyb našeho těla. ... Pomocí svalů můžeme také hýbat rty, nebo mrkat očními víč- ... Nejdelší kostí v těle člověka je kost ste-.

Kontakt s mucinem. – Enterocyty střeva jsou pokryty mukózím sekretem gobletových buněk: složen zejména s proteinů nazvaných muciny.

Hlevíky. • Na strništích, vlhčích polích pozdě v létě a na podzim (hlevík tečkovaný), na vlhčích stanovištích (hlevíček hladký) ...

Z míchy – vystupují míšní nervy mají: ... vlákna odstředivá vedou vzruchy z míchy do orgánů. ... Mozek i mícha mají na povrchu obaly – tzv. pleny,.

šev koronární šev šípový šev koronární šev šípový šev koronární šev šípový šev lambdový. Page 8. Page 9. • mozkovna. – klenba lební. – spodina (báze) lební ...

Stavba kosterního svalu: svalové vlákno se slučuje do svalových snopečků a jednotlivé snopečky tvoří svalový snopec. Celý sval kryje vazivová bána zvaná povázka ...

1. vnitřní orgány: varlata, nadvarlata, chámovody, měchýřkovité žlázy, prostata ... je to žláza s vnitřní sekrecí, produkuje hormon testosteron.

a) vylučovací soustavou - moč - voda, soli, močovina ... d) trávicí soustavou - stolice - nestravitelné zbytky, voda. 2) Stavba vylučovací ... 5) Nemoci Vs.

obratlů. 12 hrudních obratlů. 5 bederních obratlů. 5 křížových obratlů srostlých v křížovou kost. 4 kostrční obratle srostlé v kostrč.

malého & velkého krevního oběhu. • podílí se i na proudění lymfy. KVS se zabývá oborů: • Kardiologie – diagnostika & terapie onemocnění srdce a cév.

Nefron se skládá z BOWMANOVA váčku a kanálku. Váčky a první část kanálku jsou umístěné v kůře ledvin. Ostatní části kanálku jsou ve dřeni ledvin.

Průběh vzruchu mezi receptorem a efektorem se nazývá reflex. Nervová soustava u nejprimitivnějších mnohobuněčných živočichů (Porifera) není ještě morfologicky ...

22 июн. 2013 г. ... Centrální nervová soustava. ➢tvořena mozkem (lebka) a míchou (páteřní kanál). ➢mozek a mícha jsou chráněny obaly (ochrana, výživa).

Předcházejte onemocnění ledvin: nenechejte si prochladnout dolní část zad, nepřecházejte nemoci, nezadr- žujte příliš dlouho moč. Vylučování škodlivých látek z ...

27 мая 2013 г. ... Uveď nějaké onemocnění vylučovací soustavy. Page 14. Použitá literatura: HOLIBKOVÁ, Alžběta. Přehled anatomie člověka. 3. vyd.

a pohlavními cestami. • vývoj rozmnožovacího ústrojí je těsně spjat s vývojem ústrojí močového ... 1) tvorbu mužských pohlavních buněk (spermiogenezi).

řádu a malé první pólové tělísko. Obě mají haploidní počet chromozómů. Protože k dokončení dělení může dojít i po 35 letech, zvyšuje se s věkem matky riziko ...

7 (8) Rozmnožovací soustava. Základní funkce soustavy je tvorba pohlavních buněk, hormonů a pohlavní rozmnožování. Rozmnožování.

Nakresli a popiš podle učebnice mužské pohlavní ústrojí. Funkce jednotlivých částí mužského pohlavního ústrojí. 1- varlata – tvoří se v nich …

interneuron) reflex. • Reflexy nepodmíněné. • Reflexy podmíněné ... zornicový reflex - clona fotoaparátu. - v epitelu na povrchu duhovky – buňky.

11 мая 2020 г. ... trubice, které odvádí moč z ledvin do močového měchýře. MOČOVÝ MĚCHÝŘ. - dutý svalový orgán uložený v pánvi, hromadí se zde definitivní moč.

Pracovní list. Page 2. Pracovní list č. 23. Přírodověda – 5. ročník ZŠ. Jméno žáka: Přijímání a využívání potravy, trávicí soustava – II. Potrava se zpracovává ...

STAVBA – 3 druhy svalové tkáně: • srdeční. • hladká. • příčně pruhovaná hladká svalová tkáň srdeční svalová tkáň příčně pruhovaná svalová tkáň ...

označována jako „jitřenka“ či „večernice“ a pokud se objeví, jde o zdaleka ... Netopýrky, Mloky) je určena Křížovka, pro starší družiny (Rysi, Tygřice, ...

Graafův folikul (velikost 15–20 mm). • ovulace = prasknutí Graafova folikulu a vyplavení vajíčka z vaječníku, nastává v polovině ovariálního cyklu (13.

25 мая 2013 г. ... Tolerance tvaru a polohy se předepisují na výkrese stanoveným označením, ale jen tehdy, je-li to nutné z funkčních nebo technologických důvodů.

Malý krevní oběh …je část oběhu mezi srdcem a plícemi. Začíná v pravé komoře, odkud je odkysličená krev pumpována do plicní tepny.

Začínají slepě ve tvaru váčku v prelymfatických mezibuněčných štěrbinách, ... vláken elastického typu, které se napnou a otevírají mezibuněčné spoje.

A – kovy alkalických zemin. VII.A– halogeny. VIII.A - vzácné plyny. Prvky v tabulce vlevo jsou KOVY, vpravo NEKOVY a na rozhraní. POLOKOVY.

Studovat planetu Zemi z vesmíru nebo osobně navštívit zemské nitro se nám ... I klasik science ction Jules Verne poslal svou výpravu do středu Země.

20 мар. 2015 г. ... Střední vzdálenost mezi Sluncem a Zemí, kterou nazý- ... Čtyři planety nejbližší Slunci — Merkur, Venuše, Země a Mars — se nazývají.

ČLOVEK – NERVOVÁ SOUSTAVA II. www.publicom.cz. Vydalo vydavateľstvo: PUBLICOM s.r.o., VYDAVATEĽSTVO – NAKLADATELSTVÍ – PUBLISHING – VERLAG, P. O. Box 90, ...

hlediska histologické diferenciace se u ryb vyskytuje svalovina příčně pruhovaná, hladká a srdeční (myokard). Svalstvo rybího těla dělíme na kosterní ...

Svalový vak u nich z tohoto důvodu chybí, ale pruhy svalstva se vytvořily pravděpodobně z ektodermálního mesenchymu. U skupiny Nematoda jsou buňky svalů.

21 июл. 2014 г. ... Přídatné pohlavní žlázy. ➢ Měchýřkovité žlázy – ústí do chámovodu před ... měchýřkovitých žláz, smíšená se spermiemi a hlenovým.

Každá měřená veličina je zatížena nepřesností měření. ... směrodatné odchylky s jednoho měření ... V tom případě je relativní mezní chyba ( )( )%100.

Příčně pruhované svaly - zajišťují pohyb těla – především končetin, trupu a ... kosterního svalů (anatomickou stavbu) a některé vlastnosti svalstva hladkého.

Cévní soustava otevřená, krev se rozlévá do kanálků obklopených mimobuněčnou hmotou. Mísí se s lymfou = hemolymfa. Krevní barvivo je hemocyanin, ...

Pohlavní orgány muže. Varle (testis). ▫ párový orgán, původně se vyvíjí v břišní dutině, těsně před narozením sestupuje do šourku.

člověk se rozmnoţuje pouze pohlavně ... pohlavních orgánů zaloţeny totoţně ... .cz%2Fprevence%2Fpohlavni-soustava-muzske-pohlavni-.

MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK. – SI. FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Veličinou rozumíme pojem, který používáme ke kvalitativnímu nebo kvantitativnímu popisu fyzikálních ...

Hieroglyfy byly postupně zjednodušovány, až vzniklo hieratické, později démotické písmo. Psaní však stále bylo poměrně pracné, provádění početních operací ...

Křížové a kostrční obratle - srůstají v oblasti pánve v křížovou a kostrční kost. STAVBA OBRATLŮ. Každý je tvořen z těla, otvoru a výběžků.

Číselná soustava. Představte si novou číselnou soustavu. V této soustavě se používají pouze číslice: 2, 3, 4, 5, 6,. 7, 8, 9 a malá písmena: m, c, x, i, ...

28 Proč „impulsová“? Již výše jsme uvedli, že hybnost se dříve označovala termínem „impuls“. Používá se též název věta o hybnosti soustavy hmotných bodů.

STAVBA LEDVINY. 4. Vyberte z nabídky a správně přiřaďte do obrázku nefronu: Nabídka:Henleova klička, Bowmanův váček, proximální kanálek, distální kanálek,.

Popis výukového materiálu: Materiál slouží jako pracovní list, kterým je možné ověřit, jak si žáci osvojili učivo o svalové soustavě.

Tiffeneaův index = FEV1/FVC (%). Metodika: Vyšetřovaný nastaví ve spirometru své parametry (PERSONAL INFO) v editaci pacienta: pohlaví, věk, výšku postavy, ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.