pepindhan yaiku

pepindhan yaiku unen-unen kang ngemu surasa pepadan, ... Bebasan yaiku unen-unen sing ajeg panggonane, ngemu surasa pepindhan ing ... Dene kang diarani.

Pepindhan is used by a “panatacara” to disentangle the meaning and eyewitness report dealing with the beauty and grandeur of the ambience. Keywords: Javanese ...

Sanepa adalah unen-unen bangsane pepindhan, ngemu surasa mbangetake, nanging nganggo tembung sing tegese kosok balen karo karepe (Sukiyat, 1997:66) dalam ...

Tembung Wigati: makna simbolis, nilai filosofis, gunungan, pagelaran, wayang kulit. PURWAKA. Landhesane Panliten. Wayang purwa minangka salah sawijine.

Irama uga diarani ritme, yaiku salah sijine unsure kang ana gandheng ... apa anane (Denotatif), Tembung kang duwe teges entar utawa ora sabenere (konotatif) ...

Cangkriman mono bisa kaperang dadi 4 warna, yaiku: Cangkriman wancahan, cangkriman pepindhan, cangkriman blenderan, lan cangkriman sinawung.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.