obecná struktura ústní zkoušky vysvětlení

literární/výrazová forma. II. část. Tematický plán díla. • téma / motivy díla. • časoprostor. • postava. • vypravěč / lyrický subjekt. • druhy řeči.

literární druh, žánr, výrazová forma textu. II. část. ○ vypravěč. ○ vyprávěcí způsob. ○ charakteristika postav. ○ typy promluv. ○ veršová výstavba.

I. část. • zasazení výňatku do kontextu díla. • téma a motiv. • časoprostor. • dějová linie, kompoziční výstavba. • literární druh a žánr. II. část.

CHARAKTERISTIKA. UMĚLECKÉHO. TEXTU. Analýza uměleckého textu. A literární druh a žánr zasazení výňatku do kontextu díla téma a motiv.

zasazení výňatku do kontextu díla téma a motiv časoprostor a kompoziční výstavba. B vypravěč / lyrický subjekt. /postava vyprávěcí způsoby a typy promluv.

kontext autorovy tvorby analýza uměleckého textu. I. část. ▫ literární druh a žánr. ▫ zasazení výňatku do kontextu díla. ▫ téma a motiv. ▫ časoprostor.

zasazení výňatku do kontextu díla. • téma a motiv. • časoprostor. • kompoziční výstavba. • literární druh a žánr analýza uměleckého textu. II. část.

UMĚLECKÉHO uměleckého zasazení výňatku do kontextu díla. TEXTU textu téma, motiv a časoprostor. 1 / 4 kompoziční výstavba literární druh a žánr. II. část.

téma knihy. • vyprávěcí způsoby (monolog, dialog, …) • vypravěč/lyrický subjekt. • postavy, typy promluv/veršová výstavba. III.část (jazyková složka).

vyprávěcí způsoby/ veršová výstavba (rým, sloky). - typy promluv. III.část. - jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku.

1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu);.

Moivreova věta a umocňování komplexního čísla. 6. Výrazy a jejich úpravy. • definiční obor výrazu, pravidla pro umocňování dvojčlenu a trojčlenu, ...

Chronologicky řazená témata a jejich obsah pro ústní maturitní zkoušku z ... Mechanika tuhého tělesa ... Bartuška, K., Svoboda, E.: Fyzika pro gymnázia.

309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Systém členění otázek a jejich stručná charakteristika: a) Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností ...

Buňka – základní prvek organizace živých soustav ... Stavba a funkce orgánů dýchací soustavy člověka. Fylogeneze dýchání. ... Fylogeneze oběhové soustavy.

Magnetoelektrická měřící soustava – použití, charakteristické vlastnosti. • Elektromagnetická měřící soustava – použití, vlastnosti.

Geometrie náprav: základní pojmy; lichoběžník řízení; způsoby měření; její vliv na jízdní vlastnosti. • Spojky: účel; druhy; konstrukční popis třecí spojky ...

Abstraktní expresionismus: akční malba, lyrická abstrakce; informel, minimalismus, op art, kinetické umění. 20) Propojování výtvarného umění s jinými ...

Günter Grass: Plechový bubínek (Mladá fronta, Praha 1969; překl. V. Kafka). 35. Gabriel Garcia Marquez: Kronika ohlášené smrti (Oden, Praha 1984; překl.

Světová literatura do konce 20. a 21. století. 29. G.Apollinaire: Alkoholy. 30. E.Hemingway: Stařec a moře. 31. E.M. Remarque: Na západní frontě klid.

V. Nezval: Edison. ○ B. Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále. ○ B. Hrabal: Ostře sledované vlaky. ○ A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.

29 мая 2020 г. ... omylů, Král Lear, Macbeth, Mnoho povyku pro nic, Othello ... Dostupné z: http://www.rodon.cz/admin/files/ModuleKniha/485-Hamlet.pdf, s.

příslušného tropního hormonu adenohypofýzi a naopak nízká koncetrace hormonu podřízené žlázy působí zvýšení sekrece tropního hormonu.

Obecná charakteristika a rozdělení nižších rostlin z biochemického hlediska na vývojové větve. Fylogeneze stélky – typy stélek.

Autorka manuálu, pracovního listu i odpovědí: Lucie Štrajtová. Manuál pro rozbor pracovních ... Petr, v neuměleckém textu je objasněn původ jména Petr.“.

Camus: Cizinec. 5. Coelho: Alchymista. 6. Eco: Jméno růže. 7. Fitzgerald: Velký Gatsby. 8. Ginsberg: Kvílení a jiné básně.

... maturitní zkouška z AJ je koncipována na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Její součástí je gramaticko-lexikální rozbor textu, ...

státní všeobecné jazykové zkoušky z anglického jazyka. Tematické okruhy – konverzace. 1. Family / Course of Life ... Okruhy z reálií anglicky mluvících zemí.

staticky určité a neurčité konstrukce - stupeň volnosti, vazby, střednice, statická určitost a neurčitost konstrukcí, rovnováha.

Nezval, Vítězslav: Edison. 97. Pavel, Ota: Smrt krásných srnců; Jak jsem potkal ryby, Zlatí úhoři – přesný seznam podmínek bude doplněn.

Karel Hlaváček: Mstivá kantiléna k této položce patří ještě otázky č. 61 Ibsen: Nora, č. 62 Wilde: Obraz Doriana Graye, č. 63 Baudelaire: Květy zla,.

Struktura maturitní zkoušky z anglického jazyka ... Společná maturitní zkouška z anglického jazyka se skládá z: ... Esej (pro a proti, vyjádření názoru).

KAROLINSKÁ RENESANCE, OTONSKÁ RENESANCE, VELKÁ MORAVA A PŘEDROMÁNSKÉ. ČECHY. 8. ROMÁNSKÉ UMĚNÍ V EVROPĚ A ČECHÁCH - Architektura, Sochařství a Malířství.

METAFYZICKÁ MALBA, DADAISMUS, SURREALISMUS, POETISMUS (Artificialismus). Sochařství a Malířství. 21. EXPRESIONISMUS V EVROPĚ A ČECHÁCH - Sochařství a ...

31 авг. 2020 г. ... MDF, OSBD. 13. Lepení, olepování a tváření dřeva a. Lepení – základní pojmy, konstrukční lepení a dýhování b. Olepování ploch a hran.

2. ZGUSTA, Ladislav: Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung (Göttingen) 87, ... 3026), 123-125 // Obecná teorie, příklady z češtiny, angličtiny, ...

2 мая 2012 г. ... Historie Internetu. Po úspěchu bývalého Sovětského svazu v raketové technologii, který se projevil vypuštěním první družice i startem ...

[2] Podklady pro cv ze Strojírenských materiálů v letech 2000-2005. KMM. ZČU v Plzni. ... [3]http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/umvi/zk.raz.ohybu.pdf#search.

Poldi kladívko. • Dynamická metoda. • 1 – úderník. • 2 – porovnávací etalon. • 3 - zkoušený materiál. NMI-P přednáška č. 5 ...

10 июн. 2020 г. ... Název veřejné zakázky: ,,Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most CD-. Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3“.

lze kvalitativní přístup využít pro účely kauzálního vysvětlení, ... zmiňováno klasické Windelbandovo rozčlenění idiografických a nomotetických.

27 дек. 2017 г. ... Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, vyhlášené dne 22. 11. 2017, tímto v reakci na dotazy ...

primární nebo-li sekvenční strukturu bílkoviny. Ukazuje se, že primární struktura určuje i vyšší stupně strukturní stavby bílkovin. Hovoříme o tzv. druhém ge-.

spojení spádového betonu spřahovací trny 350mm/12mm do vrtu hloubky. 150mm/16mm po 250mm ve spárách mezi nosníky /TZ. 15/1*2*2=60,000 [A].

Může být použit místo tkaninového filtru elektrostatický odlučovač? Vzhledem k popsaným podmínkám je aplikace tkaninového odlučovače méně vhodná.

c) To, co „zbude“ po poznání předpony/předpon, koncovky a kořene, je přípona nebo soubor přípon. Na základě zkušenosti s tvořením slov určíme hranice přípon ( ...

Jedna z běžných metod pro omezení záběrového proudu je rozběh motoru způsobem hvězda-trojúhelník. Motor má navrženo vinutí v zapojení do trojúhelníka na ...

Byl jím populární humorista Jaroslav Žák, nejznámější jako autor knih o študácích a kantorech. Není divu, že jeho satirické dílko.

Pokud jsou údaje nevyplněné, vlak jede jen po příslušné trati. Podrobnější údaje, např. omezení jízdy na jiné trati, je třeba vyhledat v tabulce jízdního řádu ...

Vzorec chrupu je schematické znázornění počtu a pořadí zubů při pohledu do úst. „Kostru“ vzorce chrupu tvoří vodorovná čára (hranice mezi horní a dolní ...

Jasný kontrast vidíme například zde: „Ty jsi sladkost, a já jed,/ tys lahodný, já kyselý;/ já žluč, hořkost, a tys med,/ já smutný, a tys veselý;/ já nemoc, ...

Inkoherentní myšlení. ◇ Myšlenkový trysk. ◇ Bradypsychismus. ◇ Autistické myšlení. ◇ Obsese. ◇ Compulse. ◇ Panická paroxysmální úzkost. ◇ BLUDY.

29 апр. 2015 г. ... neurit pokryt myelinovou pochvou, Ranvierovy zářezy – saltatorní vedení vzruchu (v PNS. Schwannova glie, v CNS jen astrocyty).

6 янв. 2012 г. ... ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie mikroorganismů, ... Studenokrevní živočichové (poikilotermní) jsou pak na teplotách vnějšího.

Nejznámější sojka je asi ta Krakonošova z knihy Krkonošská pohádka, kterou sepsala scénáristka večerníčku „Krkonošské pohádky“ Božena Šimková.

Tumor (nádor) – blíže nespecifikované zduření nebo zvětšení objemu tkáně (zánětlivý tumor, pseudotumor, cystu, edém, skutečný nádor...).

(čemu se učit), podmínky a prostředky, didaktické zásady (principy), organizační formy a metody, didaktické prostředky a výsledky procesu a jejich kvalita ...

Gramatika: Výklad učiva se nachází na stranách 98 - 102. - vztažné věty - § 37. - vazby sloves § 38. - zájmenná příslovce § 39. - jména měst a zemí § ...

29 мая 2017 г. ... Poruchy pozornosti. 5. Senzorické procesy. Obecná charakteristika smyslových orgánů, rozdílový práh, teorie podnětových prahů. Dělení smyslových ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.