neobrazné pojmenování

V profesním vyjadřování, v profesní mluvě, případně v profesním a zá- jmovém prostředí se užívají např. výrazy datař, hardwarista, hardwarář / hardwerář,.

obrazná pojmenování tvoří dva typy jazykových prostředků, tzv. tropy a figury. ➢ nejvýznamnější zvláštnost básnického projevu, zejména jazyka poezie, ...

Hvězdy, diamanty noční oblohy, zářily nad ztemnělou krajinou. a) metafora b) metonymie c) personifikace. Page 3. Literatura:.

2) OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ metafora = přenesení významu na základě podobnosti. → např.: Na nebi pluli beránci. = bílé obláčky připomínající beránky metonymie ...

onomaziologie, mutační kategorie, pojmenování organismů, metonymie, metafora ... Poslední příklad devil ukazuje, že onomaziologický základ může rovněž ...

nou nosovou samohláskou a střídnicí trot (výsledek metateze likvid) navazující na polštinu. sála n. jen nář. — Hlásková obměna výrazu sele; ...

tropy se objevují jak v mluvené řeči, tak i v psaném projevu, jejich doménou ... výrazové prostředky spočívající v odchylkách od norem běžného jazyka figury.

3. Vedle trichotomie většinových výrazů krákat × tahat × kudlit se na okrajích území objevují menší ob- lasti jiných lexémů. Víceznačný výraz tahat převládá ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.