mluvnické kategorie podstatných jmen

Po. Subjekt. S. Př. Predikát. P. PkS. Atribut kongruentní. Atk. PkN. Atribut nekongruentní. Atn. Pt. Objekt. O. Pum. Adverbiale locí.

Mluvnické kategorie přídavných jmen ... Téma: Mluvnické kategorie přídavných jmen. Autor: Mgr. Lenka Vojtěchová ... VYJADŘUJÍ VLASTNOSTI PODSTATNÝCH JMEN.

I.2 Podstatná jména látková. • tvarem čísla jednotného označují jak celek, tak i část; označují látku bez zřetele množství. ○ př.: voda mouka je.

Zvláštní skloňování mají jména rodu ženského typu idea (skloňují se podle vzoru žena a růže). ... Doplň do tabulky tvary všech pádů daných slov:.

zavili (zatvrzeli) nepřátelé po toulavých kocourech s cennými připomínkami ... šakalí štěkot rozespalí kluci starostlivý dědeček bez šedivých vlasů.

Vyber z osmisměrky podstatná jména rodu ženského a urči vzor. 5. Vymysli podstatná jména rodu středního a napiš do tabulky pod příslušný vzor.

pomnožná, hromadná a látková) ... Pomnožná – mají jen tvary čísla množného, ... Látková. - tvar čísla jednotného, označují látku bez ohledu na množství.

Co jsou to slovesa? Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj. 00. Co určujeme u sloves? U sloves určujeme OSOBU, ČÍALAO a ČAS. 000. Kolik máme u sloves osob?

1.os my spali jsme spíme budeme spát spěme! spali bychom byli bychom spali. 2.os vy spali jste spíte budete spát spěte! spali byste byli byste spali.

Urči pád, číslo a rod u podstatných jmen. PODSTATNÉ JMÉNO. PÁD. ČÍSLO. ROD vejcích bez kol za plotem k nebi.

SLOVESA – MLUVNICKÉ KATEGORIE. A) Osoba. 1., 2., 3. B) Číslo jednotné množné. C) Způsob oznamovací rozkazovací podmiňovací. D) Čas minulý přítomný budoucí.

Děťátka, tento týden budeme pečlivě procvičovat získané znalosti vzorů ... Zopakuj si všechny vzory pro rod mužský – pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.

Procvičuj koncovky rodu středního a pravopis vyjmenovaných slov. a) V ob___l___ roste p___r. Ve škole rýsujeme kružidl___. Pes se ukryl ve křov___.

... podstatná jména ke vzorům a při skloňování se jimi řídit. Tak hurá na to. (. Vzory pro rod mužský jsou PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE.

ÚKOL č. 1. Určete a napište do tabulky k uvedeným tvarům sloves osobu, číslo a čas: Sloveso. Osoba. Číslo. Čas. Infinitiv píšeš tančily vyskočím kupovalo.

ČESKÝ JAZYK. SLOVESA 2. Mluvnické kategorie sloves. U sloves rozlišujeme tyto mluvnické kategorie: - osoba (1.os., 2.os., 3.os.) - číslo (jednotné, množné).

určovat a dopisovat mluvnické kategorie podstatných jmen. Žáci s SPU nebo žáci, kteří mají větší problémy s osvojením učiva, využívají a pracují vždy.

(______). Ve staré knize psali o přednostov …. (______). PÁN MUŽ HRAD. STROJ PŘEDSEDA. SOUDCE, hééč ...

Zdůvodní shodu přísudku s podmětem. Druh učebního materiálu: pracovní list. Klíčová slova: Koncovka, rod mužský životný ,neživotný, vzor měkký, ...

VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.14. Anotace: Prezentace je zaměřena na dělení podstatných jmen. Obsahuje dělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní a ...

1 нояб. 2012 г. ... Některá podstatná jména mohou mít dvojí význam mohou být použita jako podstatná jména konkrétní i abstraktní. např. kování, hudba, krmení, ...

Mluvnické kategorie podstatných jmen – u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod (vzor – ten ještě neumíme). Pokud je podstatné jméno rodu mužského, ...

Pády a vzory rodu ženského u podstatných jmen. Page 2. doplň správně i/y: ... v ostatních koncovkách vzorů růže, píseň, kost se píše vždy -i. Page 5 ...

V němčině se setkáváme s řadou nepravidelností u tvorby tvarů plurálu – zejména u rodu mužského (r Sohn – die Söhne) a středního (s Erzeugnis – die ...

Podstatná jména rodu STŘEDNÍHO jaro, pohoří, pole, lvíče, období, ptáče, léto, ... rod vzor mávat křídly na území upřímné srdce štěňatům lidská obydlí ...

2. Božánek potřebuje tvou pomoc. Má za úkol naložit do vagónků podstatná jména rodu středního podle vzorů. Vagónky nadepiš vzory pro rod střední a přiřaď slova ...

Zopakuj si: Podle vzoru město skloňujeme všechna podstatná jména rodu středního, která jsou zakončena v 1. pádě čísla jednotného na – o. Podle ...

skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzorů. Praktické činnosti: ... Mosty byly vyztuženy ocelí a železi. Slepýš tekutými lepidly tvrdý papír?

Probíháme pod kroužícími švihadl_. Hmyz ohmatává překážky tykadi_. C. Skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzory: žena, růže, píseň, kost. Vzor žena.

Vzory podstatných jmen rodu ženského ... vzor, žena, růže, píseň, kost, podstatné jméno, rod ... Přesmyčky – slož podstatná jména rodu ženského a urči vzor:.

skloňování podstatných jmen rodu ženského podle vzorů. Praktické činnosti: ... ocel – , oloupat cibul – , hrabe chodb – v zem – , šišky na jedl – , kynuté.

Stupňování přídavných jmen. • používáme k porovnávání dvou věcí. • THAN - než. Pravidelná přídavná jména. Adjective Comparative Superlative.

6 сент. 2013 г. ... pravidla) pro stupňování přídavných jmen; v ... Přídavná jména (adjektiva) mají většinou tři stupně: ... Nepravidelné stupňování. Přídavné ...

závistiv_ lidé s hloupým_žerty ... střídmý člověk – ... nedoslýchaví stařečci, milí přátelé, dospělí lidé, vytrvalým běžcům. UČ, str. 73–76 ...

8 нояб. 2020 г. ... průběžně se uč slovíčka 1. okruhu – využij bezplatnou aplikaci WordTrainer FRAUS. ○ do pátku 6. 11. vyplň 10 bodový online kvíz – bude ...

ČESKÝ JAZYK. Stupňování přídavných jmen – procvičování. 1. K uvedeným přídavným jménům uveď tvary 2. stupně. smělý ……………………… nový ………………………. mokrý.

Anotace. Praktická cvičení na zopakování a procvičení pravopisu přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích / doplňovačky, opravy chyb, tvorba vět, ...

Němčina má jen 4 pády. ... v němčině pomocí 1.pádu ( Peter!, Herr Meier!). Český 6.a 7.pád je ... Zápor KEIN se skloňuje stejně jako člen neurčitý: r.mužs.

Stupňování přídavných jmen v angličtině. Jak se v angličtině stupňují přídavná jména? Kdy používáme koncovky -er a -est a kdy opis se slovíčky more a most?

Obecné zásady pro psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů: ... c) Jména místní​- tj. jména obcí a jejich částí, dále jména ulic, náměstí, sadů, zahrad.

28 сент. 2013 г. ... předložkovými vazbami přídavných jmen; v ... předložkou, zejména pokud po nich následuje podstatné ... Jedná se např. o tyto vazby:.

procvičí skloňování cizích vlastních jmen z oblasti světové vědy. Je určen pro 8. nebo 9. třídu. Druhou část PL je moţné pouţít jako.

stupňování v přívlastku, nepravidelné stupňování, srovnání, komparativ, superlativ. • Anotace: Prezentace s výkladem a úkoly na stupňování přídavných jmen v ...

10 мар. 2013 г. ... Název materiálu: Stupňování přídavných jmen - gramatická cvičení. •. Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory.

Václava Kettnerová, Veronika Kolářová ... Oproti verbálním jménům ve významu události, která bývají obvykle odvozena od obou vidových protějšků příslušných ...

6 мая 2020 г. ... pembelajaran relasi rekurensi sebagai salah satu materi perkuliahan Matematika Diskrit yang membutuhkan pemahaman konsep mahasiswa untuk ...

pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika di rumah sebagai dampak 2019-nCoV. Jurnal Math. Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah ...

24 нояб. 2019 г. ... masalah polya pada mata kuliah analisis vektor. ... diferensial vektor, gradien-divergensi-curl, integral vektor, teorema yang berkaitan.

16 нояб. 2019 г. ... mengalami kesulitan memahami konsepnya,3) Subjek MAA sudah bisa menentukan rumus luas bangun datar. Akan tetapi, saat mengerjakan soal yang ...

wi-fi zdarma / e-knihy / on-line encyklopedie / e-zdroje o výtvarném umění, hudbě, ... chtěl bych být s tebou někde na nové zemi, kde by nebylo lidí, jen.

stupni přirovnáváme částicí als: Er ist älter als du. – Je starší než ty. - 2. stupeň přídavných jmen se skloňuje stejně jako základní stupeň: die alte Frau – ...

Harry Potter a Fénixův řád. Translated by Pavel Medek. Praha: Albatros, 2004. 9. Rowling, J.K. Harry Potter a Kámen mudrců. Translated by Vladimír Medek ...

Každý si může připravit vlastní seznam na čtení. K jeho vytvoření doporučujeme použít web www.holocaust.cz, kde najdete Databázi obětí.

Libuše Olivová‑Nezbedová, Miloslava Knappová, Jitka Malenínská, Jana. Matúšová, Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod.

19 авг. 2018 г. ... Matematika Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas IV Tema 9. ... mengembangkan kemampuan berfikir kreatif ada pada pelajaran 1, 2, dan 4.

24 нояб. 2019 г. ... masalah polya pada mata kuliah analisis vektor. ... terdapat contoh soal dan penyelesaian menggunakan pemecahan masalah Polya.

Taxon parafyletický. Zahrnuje svého společného předka, ale ne všechny jeho potomky. Společný předek byl předkem i jiného taxonu.

8 мая 2020 г. ... Opakování : stupňování přídavných jmen. ... přídavných jmen / : velký – větší ... správnou variantu věty a zapiš do sešitu, cvičení 2.

z textových řetězců získaných ze hry Zaklínač 3: Divoký hon a rozšířením k této hře, jmenovitě Zaklínač: Srdce z kamene a Zaklínač: O víně a krvi.

PRAVOPISNÁ CVIČENÍ. Koncovky přídavných jmen a zájmen. 1. Nevidom__ lidé to mají těžké. Nemám rád přezrál__ banán. S úžasem jsem sledoval orl__ let.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.