karnifikace plic

1 Mozková kůra. 2 Pia mater prostoupená purulentním infiltrátem. 3 Arterie v pia mater. 4 Arteriola v pia mater. 1. 2. 2. 3. 4. Page 5 ...

a) karnifikace – organizace granulační tkání, proliferace fibroblastů, vznik vaziva b) restituce ad integrum – fibrin retrahuje, fibrinolýza (histiocyty).

ERV (Expiratory Reserve Volume) – expirační rezervní objem (1,2 l) = objem vzduchu, kte- rý je ještě po běžném výdechu možné vydechnout při maximálním úsilí.

lokalizace tumoru, ale zejména postižení lymfatických uzlin. Lymfatické uzliny ... Sulcus superior tumor (Pancoastův tumor T3, N1, M0).

tomografie, traumatologie, urgentní medicína, traumata plic, snímek plic, ... Kontuze plic vzniká při tupém poranění plícního parenchymu velkým násilím.

Punkce - buňky,biochemie. (amyláza, bílkoviny, LD, glukóza, lipidy, imunologie), bakteriologie, serologie, cytologie. – Pleurální biopsie. – Torakoskopie ...

20 мар. 2013 г. ... Na plicích se rozeznává: basis pulmonis (baze plicní) – dolní ... V současnosti se zkoušejí nové metody, jako low-dose spiral CT (výpočetní.

Základní markery neuroendokrinní diferenciace - CD56, synap- tofysin a chromogranin A. TTF-1 pozitivita není synonymum adenokarcinomu – asi.

RTG nález budil podezření na intersticiální plicní proces (A). Na axiálních CT obrazech v různých úrovních je vidět v obou plicích nepravidelné zesílení.

U kuřáků je výskyt karcinomu plic přibližně. 40 x častější než u nekuřáků. [2] [16] [12] Nikotin se do těla kuřáka dostane pomocí ma-.

Tiffeneaův index je poměr jednosekundové vitální kapacity plic a vitální ... indexu, obvodu hrudníku a příslušné velikosti vybraného elektrodové pásu.

6 апр. 2020 г. ... 5.2) Protažení svalů v oblasti krku + automobilizace v CT/H přechodu ... beder, pánve, krku (svaly, kůže, fascie, pohyb žeber, páteře).

plicní branka (hilus): a) vpředu: 3. mezižebří parasternálně, b) vzadu: Th5-7 (= trnové výběžky Th4-5). • interlobární rýhy: fissura horizontalis: ║ 4.

Cílem práce je popsat vliv zralosti novorozence na disociační křivku hemoglobinu. Po analýze již provedených studií jsou vytvořeny pomocné look-up tabulky ...

Systémový lupus erythematosus. • Revmatoidní artritida. • Ankylozující spondylitida. • Smíšené onemocnění pojiva. • Primární Sjőgrenův syndrom.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.