hillova křivka

11 окт. 2010 г. ... Jak už názvy samotných metod naznačují, Lorenzova křivka vyjadřuje koncentraci pomocí grafu (bodový graf XY) a Giniho koeficient číselně. Obě ...

helénistické období. 332/1 založena Alexandrie. 336–323 vláda Alexandra Velikého. 322 smrt Aristotelova. 323–322 povstání Řeků proti Makedonii.

27 окт. 2020 г. ... bude dražší o 7,9 centu za litr, zemní plyn o 0,6 centu (1,60 Kč) za ... Vývoj PXE CZ BL CAL na příští rok a kurzu ČNB (CZK/EUR) za ...

[14], príp. krivka je skúmaná vo vzČahu k envi- ... nu Kuznetsovu krivku a jej zodpovedajúci bod ... ENVIRONMENTÁLNA KUZNETSOVA KRIVKA.

kubická parabola, ale na druhé straně byla obje- vena transcendentní kvadratrix a jiné složitější křivky. Navíc až na kuželosečky byly velmi málo vyšetřovány ...

30 апр. 2014 г. ... do akej miery platia vzťahy Phillipsovej krivky v podmienkach Slovenskej republiky. Kľúčové slová: Phillipsova krivka, inflácia, ...

Gaussova krivka a rozdelenie pravdepodobnosti. - Centrálna limitná veta. - Gaussova krivka a objemy. - Maxwellova charakterizácia.

27 мар. 2013 г. ... Anotace. Titrační křivka znázorňuje průběh neutralizační titrace graficky. Při acidobazických titracích dochází ke změně. pH. Tvar titrační ...

křivka, kde σa je amplituda napětí a N je počet zátěžných cyklů. ➢ Wöhlerova křivka se určuje zkouškou pro daný materiál se zjišťuje na hladké zkušební tyčince.

počáteční délka tělesa, E … Youngův modul pružnosti. Vztah lze vyjádřit ve tvaru tzv. ... normálové napětí v tahu, … relativní prodloužení.

platit MFC > PF. II. Řešení kontrolních úkolů: 1. Graficky znázorněte individuální křivku nabídky práce jednoho pracovníka. Vysvětlete její tvar. Na ...

Nejdůl: Karbidy – Fe3C – cementit, (romboedrická int. sloučenina,srovnej: ... křivky a, resp. b od přímky celkového složení (=pákové pravidlo).

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.