bossing na pracovišti

Specifikou mobbingu je, že se odehrává na určitém pracovišti mezi dospělými jedinci – kolegy. V podstatě shodnou záležitostí s mobbingem je šikana, která je ale.

Bossing. Drangsalieren Chefs oder Vorgesetzte ihre Mitarbeiter, sprechen die Forscher von. "Bossing" - eine sehr deutsche Mobbing-Variante, ...

metody zjišťuje znalost pojmů mobbing a bossing u zaměstnanců v pomáhajících profesích a osobní zkušenost s šikanou na pracovišti.

a prevence šikany na pracovišti. Výzkumná část se zaměřuje na znalost pojmu a projevů bossingu. Dále na zkušenosti s šikanou na pracovišti a hlavně na ...

Do názvu tejto konferencie mobbing a bossing v Slovenskom školstve, s pridaným ... Mobbing, bossing a šikana sú preto odborníkmi/odborníčkami z oblasti ...

Registr rizik jednotlivých útvarů FN Brno včetně písemného vyhodnocení v daném období. Karty jednotlivých rizik. Analýza rizik FN Brno zpracovaná do ...

Bossing je jednou z foriem mobbingu, ktorá sa vyskytuje najčastejšie. ... Mobbing alebo bossing si nemožno zamieňať s pokynmi alebo nariadeniami, ktoré sú.

Tato bakalářská práce je zaměřena na diskriminační konflikty mezi ... Klíčová slova: bossing, mobbing, diskriminace, šikana, konflikt, management,.

3. Špatné mezilidské vztahy na pracovišti: Často vznikají konflikty, rozpory v řešení provozních, běžných i mimořádných situací. 4. Nedostatečná spolupráce mezi ...

Listina základních práv a svobod. • směrnice EU: – 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (rámcová směrnice).

s šikanou na pracovišti, o formách a jednotlivých fázích mobbingu, o osobnosti oběti a ... Klíčová slova: agrese, šikana, psychický teror, mobbing, bossing, ...

Diskriminace, důvěra, hodnoty, komunikace, konflikt, mobbing, postoje, pracovní vztah, předsudky, sexuální obtěžování, tým, týmová spolupráce. Abstrakt.

Stres je nedílnou součástí života každého z nás. Provází nás jak v soukromém tak pracovním životě. Na trhu práce je velká konkurence, proto zaměstnavatelé ...

Klíčová slova: konflikt, komunikace, styl jednání, interpersonální vztahy, styly vyjednávání. ABSTRACT. The bachelor thesis dealt with an analysis of ...

PANAJOTIS CAKIRPALOGLU, JAN ŠMAHAJ, SIMONA DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, ... mouci, Vodární 6, 771 47 Olomouc; e-mail: [email protected]

Bezpečné použití vysokozdvižných vozíků. Vysokozdvižné vozy jsou často příčinou nehody na pracovišti, obzvláště při couvání.

Bakalářská práce analyzuje pracovní zátěž a stres. Blíže se zabývá možnými důsledky výkonu profese s akcentem na nejčastěji se vyskytující psychosomatická.

779 00 Olomouc; e-mail: [email protected] ... mapujícím výzkumu byla zjištěna prevalence 14,48 % mobbovaných (Cakirpaloglu et al., 2016).

náročnost a množství zadávaných úkolů,. • nedostatečná organizace práce,. • špatné interpersonální vztahy (Michalík, 2010). Pracovní skupiny. Bělohlávek a kol.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.