bloomova taxonomie

Bloomova taxonomie kognitivních cílů představuje: a) třídění úrovně náročnosti cílů, kterou klademe na žáky v procesu učení.

1a - Bloomova taxonomie kognitivních cílů talla. urči. Myšlenková Příklady Příklady otázek. Příklady aktivit operace zadání. Reprodukce Třekni.

Revidovaná Bloomova taxonómia oproti pôvodnej verzii je charakteristická tromi ... taxonómie nazvanej „Znalosti“ bola oddelená od dimenzie kognitívnych ...

Substituční rychlost tedy nezávisí na efektivní velikosti populace. Přesto se velmi brzy ukázalo, že s aplikací molekulárních hodin souvisí mnoho problémů. Níže ...

děloha dvourohá, placenta ostrůvkovitá;. • jeden až dva páry mléčných žláz v tříselné krajině se samostatným strukem; ...

Představují vývojový stupeň výtrusných rostlin s heteromorfní rodozměnou. Jsou to zelené rostliny s dokonale vyvinutou nepohlavní generací (sporofytem) a ...

první objevená restrikční endonukleáza EcoRI štípe vždy sekvenci GAATTC za ... Postupuje se tak, že se celková DNA naštěpí restrikční endonukleázou, ...

Tento typ speciace bývá zpochybňován. Sympatrická s. – nový druh se formuje na stejném území. Polyploidizační speciace u rostlin.

kokální. Chroococcales. Zástupci. Akinety. Heterocyty. Typ stélky ... Aphanizomenon, Cylindrospermopsis. Kokální: Woronichinia, Microcystis ...

Bloomova taxonomie kognitivních cílů – tvorba otázek k tématu z fyzické geografie. B.S. Bloom stanovil (1956) v oblasti kognitivních cílů šest hierarchicky ...

pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) význam- ... ního působení (např. lysohlávka Psilocybe cubensis), uplatňovaly v mytologii a ...

Členění cílů výuky podle oblasti rozvoje žákovy osobnosti: ... Taxonomie kognitivních cílů podle Blooma ... Kratwohlova taxonomie afektivních cílů.

Formateur référent : Gentil A. (Diagnostics Infirmiers NANDA 2015-2017). Nous remercions toute la Promotion 2015/2018 en Soins Infirmiers pour leur ...

Při vzniku pozitivní psychologie se předpokládalo, že bude stát na třech pilířích: pozitivních emocích, pozitivním charakteru člověka a pozitivních ...

Půdní typ : Kambizem ... Kambizem dystrická. Referenční tř.: Kambisoly. Půdní typ : Kambizem ... Kambizem bývá někdy v terénu zaměňována za hnědozem.

17 дек. 2014 г. ... Kategorizace cílů vzdělávání. 2. Bloomova taxonomie. 3. Vztah cíle a výsledku vzdělávání. 4. Konkretizace cílů v rámcových vzdělávacích ...

Hlavní a dílčí půdotvorné procesy. Bez zřetelných známek, počáteční akumulace humusu a zvětrávání. Humusová forma. Humus často chybí, akumulace.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.