anatomie člověka pdf

ústrojí, které je chráněno nejtvrdší kostí v lid- ních a svrchní části. Její kosti vznikají kostnatěním vaziva. Spodina ském těle, a to kostí skalní.

Každý organismus je z buněk přímo složen nebo na jiných buňkách existenčně závislý (viry); žádná buňka nemůže vzniknout jinak než zase z buňky a mateřská buňka ...

Hlavní úlohou pojiv v těle je zajištění spojení různých orgánů v těle a ... Kostní tkáň je nejtvrdší struktura pojiv a je hlavní stavební tkání kostí.

Kůže chrání tělo proti škodlivým látkám, mikroorganismům a před UV zářením. ➢ smyslové funkce: v kůži je uložena řada receptorů (nervových zakončení), které ...

1 сент. 2009 г. ... Anatomie a fyziologie člověka. RVP G 8-leté gymnázium. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI.

Podobají se hmatovým tělískům a najdeme je v kůži. ➢ Rozlišujeme je na dva typy. Krauseova tělíska - receptory chladu. Ruffiniho tělíska - receptory tepla.

Kroužkovci – metanefridie v každém tělním článku. Hmyz – malpigická trubice. (ústí do střeva, moč je pevná). Ptáci, plazi – vylučují kašovitou moč, ...

K dýchací soustavě patří horní a dolní dýchací cesty (dutina nosní, nosohltan, hrtan, průdušnice a průdušky) a plíce. Page 2. ANATOMIE DÝCHACÍ SOUSTAVY ČLOVĚKA.

Centrální nervová soustava (CNS) - mícha a mozek. Periferní nervstvo (PNS) vystupuje z CNS. NEURON – nervová buňka - základní funkční i.

Prezentace seznámí žáky s živočišnými předchůdci člověka. Autor. Mgr. Kateřina Vanýsková ... Žák shlédne prezentaci, rozliší živočišné předchůdce člověka,.

▫ Radomír Čihák: Anatomie I.,II.,III. ▫ Borovanský: Anatomie I.,II. ▫ Dylevský a spol.: Funkční anatomie. Feneiz: Obrazový anatomický slovník.

Funkční anatomie. Grada. (ISBN: 978-80-247-3240-. 4). • Dylevský I. Základy funknční anatomie ...

die Lungen, wo es mit Sauerstoff angerei- Aorta und Pulmonalar- ... neter Aortenklappe (Valva aortae, hier ge- cendens erscheint am linken Sternalrand.

Angulus superior scapulae. Margo medialis scapulae. Fossa subscapularis. Acromion. Angulus acromialis. Tuberculum infraglenoidale. Margo lateralis scapulae.

Kittnar a kol. Lékařská fyziologie. Grada. (ISBN: 978-80-. 247-3068-4). • Steve Parker. Lidské tělo –. Ilustrovaný průvodce jeho strukturou, fungováním a.

Anatomie spojivky a jejich žlázek. Pohárkové buňky. Manzovy ţlázky. Wolfringovy ţlázky. Henleho krypty. Krauseho ţlázky. Spojivkový ... Levé oko. Pravé oko ...

Hemoragie. 20. Trombocytopatie, trombocytopenie. 21. Koagulopatie. ... Ischemie střeva (hemoragická infarzace a infarkt). 32. Různé typy enteritid a kolitid.

Jiné typy svalové tkáně jsou schopny kontrakce bez nervové stimulace. Nerv vstupující do svalu obvykle obsahuje přibližně stejné množství senzitivních a mo-.

fyziologii jater a jejich změny v důsledku onemocnění. ... anatomie jater: 1- lobus dexter,2 - ligamentum falciforme hepatis, 3 - appendix fibrosa.

V bezvědomí dochází k uvolnění kořene jazyka, vazů, na kterých je připevněn a svalů v obličejové části hlavy. Kořen jazyka se nedá zkontrolovat, zda není ...

člověka už od pradávna. Příčinou byly náboženství, víra v posmrtný život. (starý Egypt) nebo v dobách pozdějších touha po poznání.

Věcná a racionálně chápaná anatomie lidského těla byla ... rovina mediánní – dělí tělo na dvě ... směr distální, směr nebo poloha ke konečkům prstů.

die linke Herzkammer (Ventriculus sinister). 6.3.2 Vorhöfe. Die Vorhöfe (▷ Abb. 6.2b) dienen ... Der linke Ventrikel pumpt das sauerstoffreiche Blut in die.

Cévy, nervy a svaly hlavy a krku . ... 1.1.1 Tepny hlavy a krku . ... 4.2.2 Svaly kyčle a stehna – ventrální a mediální skupina .

Ryby – anatomie a rozdělení. Ryby jsou nepočetnější třídou obratlovců. Stavbou těla (aerodynamický tvar) se přizpůsobily životu ve všech vodách.

Trigonum colli laterale. 25. Trigonum colli mediale. 25. V. Kopf, Pharynx, Larynx. 27. Kompletter Kopf-oberflächliche Präparation.

(srdeční žilní splav) opatřeny chlopněmi ... Ostium atrioventriculare dextrum – trojcípá chlopeň ... valvula trunci pulmonalis (poloměsíčitá).

12 нояб. 2015 г. ... Přes 150 druhů ryb se chová v akvakultuře. Page 3. ANATOMIE RYB. Page 4. Anatomie ryb ... Hřbetní strunu primitivních ryb nahrazuje.

Mužské pohlavní orgány. ▫ Šourek (skrotum). ▫ Varlata (testes). ▫ Nadvarlata (epididymides). ▫ Pyj (penis). ▫ Chámovody. (ductus deferentes).

2 мар. 2000 г. ... Entsprechend ist die Gelenkflöche der Cavitas glenoidalis kraniomedial eingeschnitten (Incisura cavitatis glenoidalis).

Slimák popelavý. 2. Páskovka hajní. Jednotlivá patra lesa se v průběhu roku _ mění _ . Druhově nejbohatším typem lesa jsou lesy. _ _ _ lužní _ _ _ .

před 20 – 8 mil. let nejstarší známý předchůdce lidské vývoj. ... předchůdců člověka. Page 5. Změny, které prodělali v minulosti předkové člověka se.

Člověk má vysoký počet chromozomů (2n=46) ... Fenylketonurie, androgenitální syndrom, vrozená hluchota, albinismus, ... Syndrom fragilního X.

o H. s. sapiens recens (Člověk moudrý; moderní člověk) ... o Archaický Homo sapiens (nebo vyspělý Homo erectus). ▫ Starší archaický Homo sapiens (Homo ...

lékařských fakultách. ... Lékařská fyziologie. Grada – Avicenum, Praha, 4. vyd., 2003. • Silbernagl, S., Despopoulos, A.: Atlas fyziologie člověka.

nejtvrdší kost v těle. - rovnovážné a sluchové ústrojí. Kost čelní, Kost temenní. Horní čelist. Kost lícní. - jařmový oblouk (výběžky lícní kosti, spánková.

25 мая 2020 г. ... 17 stanovila definici zdraví a nemoci. Napiš, jak. Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1947 stanov bys definoval zdraví člověka ty.

2.6 Areae radiculares (dermatomy a myotomy). 2.7 Areae nervinae.... ..351. 3 Nervi craniales - Hlavové nervy......... 352.

14 апр. 2020 г. ... Die Faszie auf diesen das Trigonum caroticum begrenzenden Muskeln wird jeweils durch einen Schnitt ... Eröffnung des Trigonum femorale.

6 (3) Anatomie rostlinných orgánů – STONEK ... některých rostlin může být klíčová (kaktus, přeslička). ... Podle morfologie dřeviny dělíme na:.

30 сент. 2015 г. ... synaptickým zakončením – tzv. bouton terminaux ... synaptický přenos má několik fází: ... synaptické zdržení činí asi 0,3-0,5 s.

Přednáška z anatomie. Dýchací systém ... Plíce. ▫ basis pulmonis. ▫ facies diaphragmatica. ▫ facies costalis. ▫ facies ... Plíce jsou rozděleny v laloky.

Fossa inguinalis lateralis. (Anulus inguinalis profundus). M. psoas major. M. iliacus. Plica umbilicalis lateralis. Plica umbilicalis medialis.

Histologie III. Vodivá pletiva – xylém, floém, cévní svazky ... starší) a podle pozice v rámci cévního svazku ... kolaterální cévní svazky.

zkrácení čenichové partie, zkrácení končetin, příliš mnoho volné kůže, miniaturizace…) odchylující se od přirozeného (evolučně úspěšného) tvaru a uspořádání ...

Sobotta. Yokochi. Gelenke des Schultergürtels: Articulatio sternoclavicularis. Articulatio acromioclavicularis. Benninghoff ...

tenká svalovina hltanu odděluje tonsilu od paratonsilárního prostoru ve spatium prestyloideum. - ve spatium paratonsillare a. palatina ascendens.

páteře tenké vazy, společně s men- šími vazy přidržují obratle u sebe. Bezpočet svalů připojených k obrat- lům řídí pohyby páteře. facetové klouby.

Názvy krajin jsou zpravidla odvozeny od názvů kostí nebo jejich částí, svalů a dalších orgánů, které tvoří jejich podklad. Krajiny na hlavě skotu ...

Uvádíme nákres okouna, na kterém je současně vyznačeno místo odběru šupin mimo postranní čáru. Okoun má ktenoidní šupinu viz obrázek, kapr cykloidní šupinu. Na ...

Ligamentum anulare radii: von der Ulna entspringendes Band. Trägt an seiner. Innenseite einen Knorpelüberzug (!!!) • Ligamentum collaterale radiale: entspringt ...

Cévy, nervy a svaly hlavy a krku . ... Funkce svalů pletence a volné horní končetiny . ... a C3; pro infrahyoidní svaly.

1 protostélé, 2 stelátní protostélé, 3 aktinostélé, 4 plektostélé, 5 sifonostélé ektofloické,. 6 artrostélé, 7 sifonostélé amfifloické , 8 solenostélé, ...

30 сент. 2015 г. ... tuberoinfundibularis (= neurokrinie) → hypotalamo- hypofyzoportal system. – Sheehan syndrome. • neurohypophysis (= lobus posterior).

27 апр. 2008 г. ... Na začátku je uvedena obecná anatomie hrudníku a dýchacího ... Kostra hrudníku svým tvarem, stavbou a spojením jednotlivých kostí vytváří.

jsou svaly a kosti je obtížně použitelné při ... krku suprahyoidní a infrahyoidní svaly. ... vý list obaluje žvýkací svaly a parotické a submandibulární.

ČIHÁK, R. op. cit. str. 165. 6. DIMON, Th. Anatomie těla v pohybu. Praha: PRAGMA, 2009. ISBN 978- ...

In Richtung Radix und Apex nasi wird die Haut deutlich dicker. Dadurch wird der fast immer ... cherner Nase (die Apertura piriformis) muss daher prä-.

Corpus adiposum orbitae. N. opticus. M. obliquus inferior ... maticus, Ganglion ciliare, A. ophthalmica, V. ophthal- ... Corpus ciliare und. M. ciliaris.

Das Tuberculum anterius von C VI ist besonders kräftig und von ventral ... Beim Palpieren des Tuberculum caroticum ist v. a. bei älteren Menschen Vorsicht.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.