alkoholy názvosloví

Obecný vzorec alkoholů je R-OH. Názvosloví alkoholů a fenolů. Běžná jména alkoholů se odvozují od alifatického zbytku připojeného k hydroxylové skupině,.

15 окт. 2012 г. ... Popíší stavbu molekul, vyjmenují nejznámější alkoholy a fenoly a přiřadí k nim jejich vlastnosti a použití. Posoudí jejich vliv na zdraví ...

je dvojsytný alkohol. - bezbarvá olejovitá kapalina neomezeně mísitelná s vodou. - používá se jako složka do nemrznoucích chladících směsí (chladič motoru).

... vícesytné alkoholy. Obsahuje-li molekula dvě skupiny –OH, hovoříme o dvojsytném alkoholu, obsahuje-li tři skupiny – OH, jde o trojsytný alkohol, atd.

fenoly - skupina - OH je přímo připojena k C-atomu aromatického kruhu, např.: fenol. • jednosytné alkoholy a fenoly - obsahují ve svých molekulách jednu ...

4) oxidace, popř. dehydrogenace: a) primární alkoholy → aldehydy (další silnější oxidací → karboxylové kyseliny). ∙ dehydrogenace: CH3−CH2−OH.

hydroxylových skupin se rozlišují alkoholy jednofunkční (alkanoly), dvojfunkční (alkandioly) atd. Vícesytné alkoholy se čtyřmi a více -OH skupinami (tetroly ...

Alkoholy – vícesytné. vznikají náhradou dvou nebo více atomů vodíku v molekulách uhlovodíků skupinou. –OH. obsahuje-li molekula dvě skupiny –OH jsou ...

Fenoly se nacházejí ve velkých množstvích v dehtech. Fyzikální vlastnosti alkoholů a fenolů. Alkoholy jsou bezbarvé sloučeniny, za normální teploty kapaliny ...

Alkoholy jsou deriváty uhlovodíků, které mají v molekule vázanou hydroxylovou skupinu -OH a název alkoholů má zakončení -OL. Jsou to látky obsaženy v ...

8.6.4 Oxidace fenolů. Fenoly se oxidují snadněji než alkoholy. Pro organického chemika jsou nejužitečnější oxidace derivátů benzen-1,2-diolu (pyrokatechol) ...

Oxidace kumenu (1-methylethyl)benzenu. 16. Napište struktury všech výše uvedených látek a odhadněte vedlejší produkty jejich reakcí.

aminoderiváty trinitrotoluen (tritol, TNT). - žlutá krystalická látka. - výroba výbušnin anilin (aminobenzen). - jedovatá olejovitá kapalina.

7 июн. 2012 г. ... Vlastnosti: dvojsytný jedovatý alkohol sladké chuti. Použití: II 1916:24. II 1916:44. Propan-1,2,3-triol glycerol, glycerin v kosmetice,.

1) hydroxyderiváty (alkoholy a fenoly). Alkoholy. – DU s charakteristickou skupinou – hydroxylovou ( -OH) skupinou vázanou na otevřený řetězec.

Názvosloví alkoholů. 1. název uhlovodíku + koncovka - ol. - uhlíkový řetězec číslujeme tak, aby atom uhlíku, na který se váže skupina -OH, měl co nejnižší.

Pracovní list – alkoholy, fenoly (9. třída). Jméno: 1) Po vyškrtání názvů laboratorních pomůcek zbydou písmena, která dají název významného alkoholu.

Doplňte rovnici kvašení glukózy a chybějící slova v textu. C6H12O6. ____ ______ + ____ ______. (ethanol). Při kvašení probublává kvasnou zátkou (případně ...

1) Názvosloví všech uhlovodíků, včetně těch rozvětvených. ... derivátů. Funkční skupina. Názvoslovná koncovka amin. -NH2. -amin alkohol.

Podle materiálu hlavní nosné konstrukce – masivní ... Ocelové mosty - materiál ... nové lehké ocelové trámové konstrukce s ortotropní.

Názvosloví solí. Soli bezkyslíkatých kyselin. Tvoření vzorce solí bezkyslíkatých kyselin. Jejich vzorec odvodíme od vzorce příslušné kyseliny náhradou ...

-I) ⇒ HCl; kyselina sulfanová = H2S (vodný roztok sulfanu - „sirovodíku“ H2S) ... 2 · 2 − 1 · 1=3 ⇒ III (koncovka: -itý); Br = brom ⇒ kyselina bromitá.

Nahoře vidíme alchymistické obrázkové znaky pro některé kovy, které se používaly ještě dávno před tím, než byli zavedeny dnešní písmenné značky prvků.

SOLI. Třída: Datum: NÁZEV. VZOREC. NÁZEV. VZOREC soli kyslíkatých kyselin fosforečnan vápenatý. KClO4 chlornan sodný. Fe(NO3)3 síran hlinitý. Mg3(PO4)2.

Pyruvátkinasa (ATP:pyruvát-2-O-fosfotransferasa,. EC 2.7.1.40) fosfoenolpyruvát + ADP → pyruvát + ATP. Page 31. Na co dát pozor: Enzym nebo enzymový komplex?

Názvosloví sulfidů. 4) Odvození vzorce sulfidu z názvu: Př. Jaký vzorec má sulfid železnatý? 1) Zapíšeme prvky sloučeniny. FeS.

NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ. Obecná charakteristika. Obecný vzorec. Obecný název. Odvození názvu ze vzorce. Odvození vzorce z názvu. Procvičování.

kyselina isokyanatá. HONC kyselina fulminová. HSCN kyselina rhodanovodíková (systematicky: kys. thiokyanatá). H2SnO6 kyseliny polythionové (n = 2, 3, 4, .

Co je to karbonylová skupina? Jak dělíme karbonylové sloučeniny? A. ALDEHYDY. - Jaká je charakteristická skupina pro aldehydy?

diacetyldioxim, též Čugajevovo činidlo) → Hdmg- 2,3-butandiondioximato. [Ni(Hdmg)2] bis(2,3-butandiondioximato)nikelnatý komplex.

Teď stačí pouze sestavit název ve tvaru aniont – ligandy – kationt. Chlorid triamminkobaltitý. Page 5. Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz.

Karbid vápenatý – karbidová lampa. Page 7. Průmyslová výroba acetylenu. Page 8. Příprava alkynů - eliminace. Eliminace halogenvodíků - silnou bází. Page 9 ...

Oxidační číslo je pojmem formálním a právě tato jeho vlast- ... v názvu náboj tohoto iontu. ... Formální náboj ve sloučenině vyjadřujeme znaménky a o.

Názvosloví jednoduchých solí (solí bezkyslíkatých kyselin). ... Názvosloví solí kyslíkatých kyselin. ... Podvojné soli a hydráty.

neutrální ligandy aniontové ligandy hydrido-. H-I aqua fluoro (fluorido)- ammin. CI-I karbonyl. Br-I nitrosyl chloro (chlorido)- bromo (bromido)-.

kyselina heptaoxodikřemičitá kyselina hexahydrogendikřemičitá. 2. H2SeO3 kyselina seleničitá. 3. H3BO3 ... kyselina tetrahydrogendifosforečná. 8. H2SiO3.

34) tetrahydrogendifosforečná. 35) dimolybdenová. H. 35). Rešení. 1) H2Cr2O7 4) HCIO 7) HzRe0g 10) H310 13) HNCO 16) H, Re05. 2) H;P3010 5) HVO; 8) H&Te06 ...

kyselina sulfanová H2S-II. • kyselina kyanovodíková HCN. 4.Kyslíkaté kyseliny – obecné zásady názvosloví: • tříprvkové sloučeniny obecného vzorce.

Názvosloví kyselin – procvičování kyseliny: HCl – kyselina siřičitá –. H2CO3 – kyselina jodičná –. HNO3 – kyselina fluorovodíková –.

sliznatka jižní sliznatka pláštíková sliznatka kapská sliznatka okrouhločelá sliznatka deBuenova sliznatka Dombeyho. Wisner & McMillan, 1995.

hydroxid sodný. KOH hydroxid draselný. Ca(OH). 2 hydroxid vápenatý. Ba(OH). 2 hydroxid barnatý. Al(OH). 3 hydroxid hlinitý. Fe(OH). 3 hydroxid železitý.

Názvosloví kyslíkatých kyselin. • Kyslíkaté kyseliny mají na prvním místě vodík, na druhém nějaký prvek a na konci je kyslík.

Procvičování názvosloví oxidů. Vytvoř vzorce: • oxid sodný. • oxid barnatý. • oxid chromitý. • oxid olovičitý. • oxid fosforečný. • oxid sírový.

Soli bezkyslíkatých kyselin (viz dříve - halogenidy, sulfidy, selenidy, telluridy, kyanidy…) 2. Soli kyslíkatých kyselin. Page 138. 138. Názvy solí kyslíkatých ...

rypoun Petersův. Hippopotamyrus aelsbroecki (Poll, 1945) rypoun Aelsbroeckův. Hippopotamyrus ansorgii (Boulenger, 1905) rypoun Ansorgův.

d) kyselina dihydrogendidusná nebo kyselina didusná e) kyselina peroxosírová f) kyselina dihydrogendisiřičitá nebo kyselina disiřičitá.

16 мар. 2018 г. ... duhovka queenslandská. Chilatherina bleheri Allen, 1985 ... duhovka Lorentztova duhovka Priceova ... duhovka Boesemanova gavúnek Boesemanův.

např. kyselina trihydrogenfosforečná: trihydrogen ⇒ 3 H ⇒ H3; ... triviální názvy (vzorce se neodvozují): kyselina dithioničitá: H2S2O4, kyselina ...

Dvojákový troják dvě kulové hlavně vedle sebe a nad nebo pod nimi jedna broková hlaveň. Dvojka dvouhlavňová brokovnice, hlavně vedle sebe. Flobertka.

PODSTATNÉ JMÉNO: zakončení podstatného jména v názvu soli se liší u solí bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin: • Podstatné jméno v názvu solí bezkyslíkatých ...

21 мар. 2020 г. ... nejjednodušší prvek = 1p+,1e toto je špatně je 15x lehčí než vzduch vytváří vodíkový kation H+ a hydridový anion H ...

Řada aniontových ligandů má názvy vytvořeny ze zkráceného základu pojmenování aniontu (fluorid - fluoro), v několika případech se pojmenování ligandu tvoří ...

Názvosloví hydrogensolí kyselin. 46. Odvození vzorce z názvu hydrogensoli. 51. Odvození názvu ze vzorce soli nebo hydrogensoli.

20 нояб. 2012 г. ... uhlovodíky, které obsahují jednu nebo více násobných vazeb. Obecný vzorec alkenů je … … C n. H. 2n.

19 нояб. 2012 г. ... Nasycené uhlovodíky jsou… … acyklické nebo cyklické uhlovodíky, které neobsahují násobné vazby. Obecný vzorec nasycených acyklických.

20 нояб. 2012 г. ... Tematická oblast: Názvosloví organické chemie. Název DUMu: ... Tato prezentace slouží k procvičení názvosloví aromatických uhlovodíků.

c) aldehydy lze redukovat na sekundární alkoholy d) ketony lze oxidovat na aldehydy. 5. Oxidací benzaldehydu vznikne : a) toluen b) kyselina benzoová.

21 нояб. 2012 г. ... Hydroxysloučeniny, alkoholy, fenoly. Anotace: Tato prezentace slouží k procvičení názvosloví hydroxysloučenin. Do výuky je vhodné ji zařadit ...

chemické vzorce a tvoří se názvy chemických sloučenin. ... Strukturní (konstituční) vzorec zobrazuje uspořádání navzájem sloučených atomů, zpravidla.

Úvod do studia organické chemie, názvosloví, vzorce, izomerie, činidla a reakční ... Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1.díl, Olomouc.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.