alkoholy apollinaire

egyezer szűz haragja, vagy testemet tizenegyezer vessző harapja, ha tódítok. – Bódító! – Érzelmeim kézzel foghatóan hitelesek Nem áru- lok zsákbamacskát.

Guillaume Apollinaire, vlastním jménem Guillaume, Albert, Vladimir, Apollinaire de ... vydává sbírku básní-obrazů Kaligramy (Calligrammes,1918).

Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire se narodil v Římě Angelice Kostrowické, ... Víš, jak se tato báseň ze sbírky Alkoholy jmenuje? Proč?

witzky se ale neproslavil jen Pásmem nebo Alkoholy. V letech 1907 a 1911 publikoval dvě pornografické prózy: román 11 tisíc prutů.

Apollinaire, once in Paris, frequented the "soirees de La Plume" with Andre. Salmon and discussed art with Mecislas Golberg, the consumptive Polish philosopher, ...

GUILLAUME APOLLINAIRE: Pásmo (Alkoholy). - 1913, přeloţil Karel Čapek. Tím starým světem přec jsi znaven nakonec. Pastýřko Eiffelko jak bečí stádo mostů ...

Il y a un peu plus de cent ans, une plume nous à quittée, en effet. Guillaume Apollinaire est mort le 9 novembre 1914, laissant derrière lui.

Zlom v jeho tvorbě znamenala sbírka Alkoholy (1913) a zejména ... Guillaume Apollinaire: Alkoholy; Hrdinské činy mladého dona Juana; O novém.

4 мая 2010 г. ... V teoretické části se zaměřuji hlavně na osobnost Guillauma Apollinaira, jeho dílo, genezi vzniku sbírky Alkoholy a na zde použité tvůrčí ...

Obecný vzorec alkoholů je R-OH. Názvosloví alkoholů a fenolů. Běžná jména alkoholů se odvozují od alifatického zbytku připojeného k hydroxylové skupině,.

15 окт. 2012 г. ... Popíší stavbu molekul, vyjmenují nejznámější alkoholy a fenoly a přiřadí k nim jejich vlastnosti a použití. Posoudí jejich vliv na zdraví ...

sastra Prancis terhadap siswa SMA, khususnya puisi. ... Nayrolles (1996 :45) menyatakan « Une métaphore réunit également deux.

... vícesytné alkoholy. Obsahuje-li molekula dvě skupiny –OH, hovoříme o dvojsytném alkoholu, obsahuje-li tři skupiny – OH, jde o trojsytný alkohol, atd.

je dvojsytný alkohol. - bezbarvá olejovitá kapalina neomezeně mísitelná s vodou. - používá se jako složka do nemrznoucích chladících směsí (chladič motoru).

fenoly - skupina - OH je přímo připojena k C-atomu aromatického kruhu, např.: fenol. • jednosytné alkoholy a fenoly - obsahují ve svých molekulách jednu ...

4) oxidace, popř. dehydrogenace: a) primární alkoholy → aldehydy (další silnější oxidací → karboxylové kyseliny). ∙ dehydrogenace: CH3−CH2−OH.

hydroxylových skupin se rozlišují alkoholy jednofunkční (alkanoly), dvojfunkční (alkandioly) atd. Vícesytné alkoholy se čtyřmi a více -OH skupinami (tetroly ...

Alkoholy – vícesytné. vznikají náhradou dvou nebo více atomů vodíku v molekulách uhlovodíků skupinou. –OH. obsahuje-li molekula dvě skupiny –OH jsou ...

Fenoly se nacházejí ve velkých množstvích v dehtech. Fyzikální vlastnosti alkoholů a fenolů. Alkoholy jsou bezbarvé sloučeniny, za normální teploty kapaliny ...

Oxidace kumenu (1-methylethyl)benzenu. 16. Napište struktury všech výše uvedených látek a odhadněte vedlejší produkty jejich reakcí.

8.6.4 Oxidace fenolů. Fenoly se oxidují snadněji než alkoholy. Pro organického chemika jsou nejužitečnější oxidace derivátů benzen-1,2-diolu (pyrokatechol) ...

7 июн. 2012 г. ... Vlastnosti: dvojsytný jedovatý alkohol sladké chuti. Použití: II 1916:24. II 1916:44. Propan-1,2,3-triol glycerol, glycerin v kosmetice,.

aminoderiváty trinitrotoluen (tritol, TNT). - žlutá krystalická látka. - výroba výbušnin anilin (aminobenzen). - jedovatá olejovitá kapalina.

Alkoholy jsou deriváty uhlovodíků, které mají v molekule vázanou hydroxylovou skupinu -OH a název alkoholů má zakončení -OL. Jsou to látky obsaženy v ...

1) hydroxyderiváty (alkoholy a fenoly). Alkoholy. – DU s charakteristickou skupinou – hydroxylovou ( -OH) skupinou vázanou na otevřený řetězec.

Pracovní list – alkoholy, fenoly (9. třída). Jméno: 1) Po vyškrtání názvů laboratorních pomůcek zbydou písmena, která dají název významného alkoholu.

Názvosloví alkoholů. 1. název uhlovodíku + koncovka - ol. - uhlíkový řetězec číslujeme tak, aby atom uhlíku, na který se váže skupina -OH, měl co nejnižší.

Doplňte rovnici kvašení glukózy a chybějící slova v textu. C6H12O6. ____ ______ + ____ ______. (ethanol). Při kvašení probublává kvasnou zátkou (případně ...

1) Názvosloví všech uhlovodíků, včetně těch rozvětvených. ... derivátů. Funkční skupina. Názvoslovná koncovka amin. -NH2. -amin alkohol.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.