afgánský chrt štěně

Nejrychlej‰í psi svűta – 4. díl. PERSKÝ CHRT – saluka. Stejnű jako afgánsk˘ chrt, jemuĎ byl vűnován pfiedchozí díl, i saluka náleĎí mezi orientální chrty.

Barzoj – ruský chrt. Barzoj je díky své impozantní velikosti, bohatému osrstűní a eleganci i mezi u‰lechtil˘mi chrty naprosto nepfiehlédnuteln˘.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.