TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ŘÍJEN – TŘÍDA TRPASLÍCI

Řekneme si měsíce v roce s typickými znaky měsíce. ▫ PV -‐ PH – Honzo vstávej ... Řekneme si typické znaky podzimu – rozdíly mezi roč.obdobími.

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ŘÍJEN – TŘÍDA TRPASLÍCI - kapcsolódó dokumentumok

Řekneme si měsíce v roce s typickými znaky měsíce. ▫ PV -‐ PH – Honzo vstávej ... Řekneme si typické znaky podzimu – rozdíly mezi roč.obdobími.

Týden – Na Nový rok, o slepičí krok. Povíme si o zážitcích z vánočních prázdnin. Kdo to jsou a byli Tři králové? Seznámení s historií.

Četba pohádky „ Čert a Káča „ - rozbor pohádky ... HV – učíme se tradiční vánoční koledy ... HV – Pohybové ztvárnění vánočních písní- tanec ve dvojicích.

HV – Básnička – Hýbni kostrou ... Rozhovor na téma“ zimní sporty“ a co k nim potřebujeme ... Práce s encyklopedií – rozeznávání zimních sportů.

HV-‐ letní písničky – Travička zelená, Zlatá brána otevřená aj. 22.6. Celodenní výlet – Petřínské bludiště a síň smíchu. 4. Týden – LOUČÍME SE S PŘEDŠKOLÁKY.

Tematický plán učiva pro 3. ročník – PRVOUKA. Září - Škola. Svět kolem nás – opakování učiva z 2. ročníku. Škola – spolužáci, cesta do školy. Říjen - Domov.

Literární chvilka- Pohádka- Jak krtek a veverka zkoumali semínka rostlin, hodnotíme pohádku a její postavy ... Písně- Veverka, čiperka, Grey squirrel.

ZŠ J. A. Komenského Fulnek ... Jarošová Valentýna. 4. 11. Křivonožková Eliška. 4. 12. Lev Daniel. 4. 12. Přikryl Stanislav. 5. 14. ZŠ Komenského Odry.

Svědectví svatých (vyber): František z Assisi, Terezie z Avily, Lukáš, Jan Pavel. II. - v čem mi může být vzorem? Rozjímání a z něj vyplývající modlitba ...

důsledek kyselých dešťů důsledek skleníkového efektu redukční smog (zimní, londýnský). Page 6. oxidační smog (letní, fotochemický, kalifornský, losangelský)

pilous černý – škůdce skladovaného obilí květopas jabloňový – škůdce jabloní (vykusuje tyčinky a pestíky v poupatech – nemohou vzniknout plody).

Sedláček, Tomáš: Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha 2012. 1. pololetí. MĚSÍC. TEMATICKÝ CELEK, TÉMA.

shodnost rovinných obrazců, ověřování pomocí průsvitky, shodnost trojúhelníkú, věty sss,. Sus, usu a konstrukce trojıfıhelníků, souměrnost, osa Souměrnosti, ...

Český jazyk – mluvnice – 2 hodiny týdně ... Obecné výklady o českém jazyce - indoevropské jazyky, praslovanština ... Český jazyk – sloh – 1 hodina týdně.

Samo Chalupka- Kráľohoľská- rozbor textu. 3. -. Janko Kráľ- Duma bratislavská- rozbor textu. 4. -. Andrej Sládkovič. Nehaňte ľud môj- rozbor textu.

Lineární rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli (5). Řešení rovnic a nerovnic v součinovém a podílovém tvaru (5). Soustavy lineárních rovnic se.

tři, čtyři, pět. - poslech: G. P. Telemann: Sonáta D dur pro ... Umělá píseň, árie, opera, jazzový tanec – foxtrot, akord ... Tři citrónky. - Sbohem, lásko.

test září říjen listopad. Lekce 2 - ПОЗНАКОМЪТЕСЬ! - rozlišování přízvučných a nepřízvučných ... Slovesa se změnou kmenových souhlásek typů писать, ходить.

práce s výukou ZAV - přihlášení se do sítě, případně na disk. - vstupní test rychlosti psaní (nebo změření výkonu při psaní "všema dvěma" = ZAV-MINUTOVKY.

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, zákon stálých poměrů slučovacích různé formy zápisu chemické reakce, vyčíslování chemických reakcí.

FYZIKA pro 6. ročník ZŠ – PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., ... Téma elektrické vlastnosti látek je přesunuto do 8. ročníku z důvodu návaznosti.

Opakování-dioda vakuová a polovodičová. 1. Pozn.1.ročník ... 158-159 Polovodičové prvky v technice VKV.lavinová dioda. 2. X. Závěrečné testy a shrnutí učiva.

Občanská výchova pro 8. ročník - Milan Valenta, Albra 2001. Občanská výchova 8 - Dagmar Janošková, Fraus 2004. Zdravý životní styl I, II - Eva Marádová, ...

Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 ... 6. Mluvní cvičení průběžně po celý rok. UČIVO – LITERÁRNÍ VÝCHOVA. OBDOBÍ: ... 4 kontrolní diktáty.

Předmět: STT - strojírenská technologie. Třída: S1A. Počet hodin týdně: 2 ... Úvod do oboru strojírenská technologie, přehled technologií.

laplatské státy. - Brazílie a Guyanské státy. - andské státy únor. 8. Souhrnné opakování kontinentů. - vybrané pojmy a souvislosti Afrika, Amerika.

Práce s programem ATF ... 20 – levý a pravý přeřaďovač, psaní velkých písmen ... metodou psaní všemi deseti prsty poslepu,.

náměty a motivy: postava v pohybu, věci denní potřeby, zvířata, hra s písmem. - techniky a materiály: kresba, malba, kombinované techniky, koláž.

TÉMATICKÝ PLÁN – OBČANSKÁ VÝCHOVA 8. ROČNÍK. I. Seznámení s učivem. II. Osobnost. IX. – rozdíly mezi lidmi. - změny biologické, psychické, sociální.

9 сент. 2019 г. ... při práci S uvedenými texty rozpozná jednotlivé typy ... rozezná typy promluv a ... na Rollandově příběhu Petr a Lucie rozpozná typické.

binární sloučeniny: hydridy (kovalentní, iontové), soli kovalentních hydridů, oxidy, peroxidy, superoxidy, ozonidy, hydroxidy,.

7 февр. 2019 г. ... Celoroční hra: Cesta kolem světa – zahájení, seznámení s příběhem Willyho Foga a s jinými cestovateli. Jaké dopravní prostředky máme k ...

kompetitivní a nekompetitivní inhibice, allosterická aktivace inhibice, třídy enzymů vitamíny (probírány v CH (3. + V7) – deriváty uhlovodíků, CH (4.

chemické vlastnosti – typické reakce: radikálová a elektrofilní adice, eliminace, oxidace dvojné vazby, polymerace. • příprava, výroba a použití prosinec.

Technické předpisy. •. ČSN 26 9030 – skladování – zásady bezpečné manipulace. •. ČSN 26 9010 – Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček.

Klimatogeografičtí činitelé. - Vzduchové hmoty,cyklona,anticyklona. - Globální cirkulace atmosféry. - Podnebné pásy. - Krajina a ţivotní prostředí.

Nach jeder Lektion schreiben die Schüler ein Test. Předmět: NĚMECKÝ JAZYK ... časování sloves, 4 .p. podst. jmen, časové údaje, evropské země.

Tématické celky níže uvedené se týkají gramatiky. Provázanost s konverzací je popsána níže. ANGLICKÁ KONVERZACE. Provázanost konverzací a gramatiky je na úrovni ...

Tematický celek. Kapitoly. ZÁKLADY BIOLOGIE. - vznik a vývoj ţivota na Zemi. - základní vlastnosti ţivých soustav. - buňka jako základní stavební a funkční ...

cvičení a jejich následný rozbor (výklad pravidel) tvůrčí psani - tvorba vlastních ... Funkční styly a jejich realizace v textech - publicistický styl.

MATEMATIKA – tematický plán ... Matematika - přehled středoškolského učiva, edice Maturita, Paedr. ... Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 1.

Komunikační/interakční a strategická terapie. Osobnost – fylogeneze a ontogeneze lidské psychiky, složky osobnosti, typologie osobnosti.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.